Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse- Combustibil lichid tip M(echivalent)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
244.800 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNIMPEX AGRO INDUSTRIAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 64973/13.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47696
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 0999 BUCURESTI
Adresa postala: (Adresa Sediu) str.1Decembrie 1918 nr2-4, sat Rosu, com.Chiajna, jud.Ilfov(Adresa pentru Corespondenta)O.P.16, C.P.11, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 07042, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI-GEORGE STANCU, Tel.021.7696120 int.17731, Email: [email protected], Fax: 021.4349141, Adresa internet (URL): www.scoalarosu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse- Combustibil lichid tip M(echivalent)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul unitatii
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea a 60 tone de combustibil lichid tip M,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09000000-3 - Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
244, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 532309 Denumirea: Furnizare combustibil lichid tip M
V.1) Data atribuirii contractului 10/22/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNIMPEX AGRO INDUSTRIAL S.R.L.
Adresa postala: Str. DR. NICOLAE STAICOVICI, Nr. 2, OPERA CENTER II, Et. 6, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050558, Romania, Tel.021 317 36 26, Email: [email protected], Fax: 021 317 36 28, Adresa internet (URL): www.omnimpex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 252000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Documentatia de atribuire este atasata pe site-ul www.e-licitatie.ro2.Nu se accepta oferte alternative.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stravropoleos, nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stravropoleos, nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2008 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer