Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse alimentare de origine animala si vegetala


Anunt de participare numarul 149033/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT
Adresa postala: STR. B-DUL TRAIAN NR 1-3, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610136, Romania, Punct(e) de contact: EC. BUCUR STEFAN, Tel. +40 0233213470, Email: [email protected], Fax: +40 0233232050, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse alimentare de origine animala si vegetala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, B-dul. Traian nr.1-3
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 47, 572 si 1, 081, 932RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente se vor atribui trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de produse alimentare de origine animala si vegetala coform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15542000-9 - Branza proaspata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot.1-Branza proaspata de vaci=6000 kg;lot.2-Telemea nesarata=7200 kg;lot.3-Smantana=3600 kg;lot.4- Pulpa pui fara os si piele=4800 kg;lot.5-Pasta tomate 18-20%=6000 kg;lot.6-Fasole pastai conservata=9000 kg;lot.7-Paste fainoase-spaghete=5400 kg;lot.8-Paste fainoase-fidea=1200 kg;lot.9-Faina alba vrac=1200;lot.10-Orez=6000 kg;lot.11-Zahar preambalat=6000 kg;lot.12-Gris=360 kg;lot.13-Lapte prf normalizat 26% fara adaos de lactoza=3000 kg;lot.14-Masline=600 kg;lot.15-Oua=72000 buc;lot.16-Paine cu sare=132000 buc;lot.17-Paine fara sare=19200 buc;lot.18-Condiment mancaruri-tip secretul gustului de gaina=180 kg;lot.19-Sare iodata=1200 kg;lot.20-Uleidin floarea soarelui=7200 litri;lot.21-Gem de fructe=6000 kg;lot.22-Malai=3000 kg;lot.23-Tarate=240 kg;lot.24-Cacao=48 kg;lot.25-Piper=24 kg;lot.26=Mazare=3000 kg;lot.27-Ceai=132 kg;lot.28-Compot fructe=4800 kg;lot.29=Biscuit (in pungia 100 gr)=360 kg;lot.30-Otet=120 litri;lot.-31=Zahar vanilat x 10 gr=600 plicuri;lot.32-Praf de copt x 10 gr=240 plicuri;lot.33-Foi de dafin=12 kg;lot.34-Cascaval=2400 kg;lot.35-Unt de masa pachet a 20 gr=2400 kg;lot.36-Ciuperciin conserva=600 kg;lot.37-Fasole uscata=3600 kg;lot.38-Cartofi=60000 kg;lot.39-Ceapa=7200 kg;lot.40-Morcov=8400 kg;lot.41-Pastarnac=4800 kg;lor.42-Varza=8400 kg;lot.43-Verdeata=600 kg;lot.44-Rosii proaspete=1000 kg;lot.45-Ardie gras=1000 kg;lot.46-Castraveti=600 kg;lot.47-Gogonele=1200 kg;lot.48-Sfecla rosie=600 kg;lot.49-Hrean=100 kg;lot.50-Telina cu frunze=200 kg;lot.51-Usturoi=20 kg;lot.52-Sare pentru muraturi=400 kg;lot.53-Ardei iuti=10 kg;lot.54-Marar uscat=20 kg;lot.55-Carne de vita(pulpa fara os congelata)=4800 kg;lot.56-Lapte prafpt. sectia pediatrie=1800 kg;
Valoarea estimata fara TVA: intre 47, 572 si 1, 081, 932RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la data limita de primire a ofertei.EHIVALENTA LEU/ALTA VALUTA se va face la cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare in SEAP Valoareagarantiei de participare pe loturi este 21638, 64 lei astfel: Nrlot Garantiade participare1 =1080, 002 =1440, 003 = 576, 004 =1632, 005 =480, 006 =720, 007 =432, 008 = 72, 009 = 48, 0010= 480, 0011= 480, 0012=28, 8013= 780, 0014=72, 0015= 720, 0016=2112, 0017= 307, 2018=18, 0019=24, 0020= 792, 0021= 540, 0022= 180, 0023=4, 8024=33, 6025=19, 2026= 180, 0027= 100, 3228= 384, 0029=64, 8030=4, 8031=4, 8032=1, 9233=4, 8034= 768, 0035= 960, 0036=96, 0037= 360, 0038=1680, 0039= 216, 0040= 336, 0041= 288, 0042= 252, 0043=96, 0044=60, 0045=60, 0046=30, 0047=24, 0048=12, 0049=14, 0050=12, 0051=3, 2052=6, 4053=1, 2054=2, 8055=1824, 0056= 720, 00Garantie pentru IMM-uri : reducere de 50% din cuantumul garantiei de participare, . Aceasta declaratie se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depune odata cu oferta.Garantiiile de participare se constituie , astfel: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original (formular 11);
- prin VIRAMENT in contul autoritatii contractanteRO19 TREZ 4915 006X XX00 7977 deschis la Trezoreria PiatraNeamt.- in numerar la caseria unitatii; Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui in cuantum de 5% din valoarea fiecarui contract subsecventfara TVA, pentru IMM-uri.Modul de constituire a garantiei de buna executiea contractului: - un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. (formular 10).- prin VIRAMENT in contul autoritatii contractanteRO19 TREZ 4915 006X XX00 7977 deschis la Trezoreria PiatraNeamt.- in numerar la caseria unitatii;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaCerinta obligatorie: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Cerinta obligatorie: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratie ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Cerinta obligatorie:
Operatorii economici participanti la procedura vor certifica faptul ca participarea este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^ 1 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Pentru completarea declaratiei - persoanele ce detin functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si furnizarea procedurii de atribuire : Manager ?Dr.Lazar Ioan, Director Medical- Dr.Juncu Alexandru, Director Financiar Contabil ?Ec. Dragan Maricica, Director de Ingrijiri ? As. Iordachescu CristinaDeclaratie privind calitatea de participant la proceduraCerinta obligatorie:
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru participarea la procedura
Certificat fiscal , eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Persoane juridice/fizice romaneCerinta obligatorie:
Ofertantul sa fie inregistrat legal.Documente de confirmare: 1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata, sau in xerocopie certificata pentru conformitate cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte :
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h) situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).Mentiune:
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau in xerocopie certificata pentru conformitate cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat la Administratia Finantelor Publice
-Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri medie pe ultimi 3 ani in domeniu de activitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-copie conform cu originalul- Formularul nr.8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2014 12:00
Locul: spitalul judetean de urgenta piatra neamt b-dul traian nr.1-3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale clasate pe primele 3 locuri, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare). In cazul ofertantilor clasati pe locurile 2 sau 3 cu preturi egale, oferta, nu poate fi imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 sau 1 in clasament. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2, alin. (1), lit. b)din O.u.G. nr. 34/2006 - 5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Adresa postala: B-dul. Traian nr.1, Localitatea: Patra Neamt, Cod postal: 610136, Romania, Tel. +40 233237339, Email: [email protected], Fax: +40 233237339
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer