Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse laminate la rece, produse laminate plate din otel si plasa metalica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
143.030 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. RELACHE AUTO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 12628/25.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6516
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, In atentia: Isabela Botez, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse laminate la rece, produse laminate plate din otel si plasa metalica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul RAJAC Iasi din str. Mihail Costachescu, nr. 6, Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de produse laminate la rece, produse laminate plate din otel si plasa metalica. Oferta poate fi pentru unul sau mai multe loturi. Atribuirea contractelor se va face pe loturi, ofertantilor care vor prezenta pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
27320000-4 - Produse laminate la rece (Rev.1)
27321200-3-Produse laminate plate din otel (Rev.1)
28413000-0-Plasa metalica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
143, 030.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10305/ 02.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 180/04.07.2007 Denumirea: Produse laminate la rece, produse laminate plate din otel si plasa metalica
V.1) Data atribuirii contractului 7/4/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RELACHE AUTO S.R.L.
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, bl. A1, ap. 4, Rm. Sarat, jud. Buzau, Localitatea: Rm. Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel.0238560747, Email: [email protected], Fax: 0238560747
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 163000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 143030.45 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(021) 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808, Fax: 0232-217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: Str. M. Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel.0332413257, Email: [email protected], Fax: 0332413230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2007 15:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer