Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de servicii de identificare si inregistrare a animalelor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
570.628 RON

Castigatorul Licitatiei: CMV VASILESCU MARINUS FULVIU
Anunt de atribuire numarul 47561/14.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA
Adresa postala: STR. LACULUI, NR. 12, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920024, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA POPI, Tel.0243/232069, Email: [email protected], Fax: 0243/232079, Adresa internet (URL): dsv-ialomita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de servicii de identificare si inregistrare a animalelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Circuscriptiile sanitar veterinare di judetul Ialomita
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau greseli de inregistrare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
570, 627.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7466 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - ALBESTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV VASILESCU MARINUS FULVIU
Adresa postala: SOS. ANDRASESTI, NR.1 JUD. IALOMITA, Localitatea: ALBESTI, Cod postal: 927010, Romania, Tel.0726263361
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15274.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7442 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor- ALEXENI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV HARALAMBIE MARIANA
Adresa postala: STR. DISPENSARULUI, NR.110, JUD. IALOMITA, Localitatea: ALEXENI, Cod postal: 927015 , ,Romania, Tel.0724210404
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5751.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7444 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - ANDRASESTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV RANCA MARCELA
Adresa postala: STR. GARII NR.114 JUD. IALOMITA, Localitatea: ANDRASESTI, Cod postal: 927025, Romania, Tel.0243213492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6702.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7448 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - AXINTELE
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV COSTACHE CONSTANTIN
Adresa postala: NR.71, JUD. IALOMITA, Localitatea: AXINTELE, Cod postal: 927035, Romania, Tel.0723254528
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23525.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7446 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - BALACIU
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV OPREA SEBASTIAN
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.6 JUD. IALOMITA, Localitatea: BALACIU, Cod postal: 927040, Romania, Tel.0722628143
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24669.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7455 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor- BARCANESTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANVET SRL
Adresa postala: STR. AURORA, BL.CD8, SC.A, AP.7, JUD. IALOMITA, Localitatea: URZICENI, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0722745598
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10238.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7456 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - MOVILITA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANVET SRL
Adresa postala: STR. AURORA, BL.CD8, SC.A, AP.7, JUD. IALOMITA, Localitatea: URZICENI, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0722745598
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10014.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7451 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - BORDUSANI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DECU IONUT
Adresa postala: NR.20, JUD. IALOMITA, Localitatea: BORDUSANI, Cod postal: 927050, Romania, Tel.0724/579971
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9163.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7477 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - FIERBINTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV VACAROIU VASILE HORIA
Adresa postala: JUD. IALOMITA, Localitatea: FIERBINTI TARG, Cod postal: 927115, Romania, Tel.0740079511
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12440.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7450 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - BUCU
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV TOPALA TRAIAN
Adresa postala: JUD. IALOMITA, Localitatea: BUCU, Cod postal: 927060, Romania, Tel.0741/784035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10026.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7445 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - Cazanesti
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV VISINESCU IOANA
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.92, JUD. IALOMITA, Localitatea: CAZANESTI, Cod postal: 927065, Romania, Tel.0726183051
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57952.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7464 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - ADANCATA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DOLETE NICOLAE
Adresa postala: NR.5, JUD. IALOMITA, Localitatea: ADANCATA, Cod postal: 927005, Romania, Tel.0724569014
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12832.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7463 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - CIOCARLIA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DOLETE NICOLAE
Adresa postala: NR.5, JUD. IALOMITA, Localitatea: ADANCATA, Cod postal: 927005, Romania, Tel.0724569014
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6467.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7467 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - CIOCHINA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV LUPESCU GHEORGHE
Adresa postala: NR.47, JUD. IALOMITA, Localitatea: CIOCHINA, Cod postal: 927075, Romania, Tel.0729017853
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14405.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7478 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - MIHAIL KOGALNICEANU
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VETERINAR SRL
Adresa postala: COMUNA GURA IALOMITEI, JUD. IALOMITA, Localitatea: LUCIU, Cod postal: 927168, Romania, Tel.0766635920
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28085.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7452 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - COCORA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DRAGOSIN AUREL
Adresa postala: NR.826 JUD. IALOMITA, Localitatea: COCORA, Cod postal: 927085, Romania, Tel.0724188766
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13970.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7462 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - GHEORGHE LAZAR
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV GHERGHE MARIN
Adresa postala: JUD. IALOMITA, Localitatea: GHEORGHE LAZAR, Cod postal: 927130, Romania, Tel.0722642173
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7875.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7441 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - GRIVITA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DUDAS IOAN
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.5, JUD. IALOMITA, Localitatea: GRIVITA, Cod postal: 927145, Romania, Tel.0243/243011
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27738.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7475 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - ION ROATA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV SIMA AUREL
Adresa postala: STR. DAVIDESCU, NR.94, JUD. IALOMITA, Localitatea: ION ROATA, Cod postal: 927150, Romania, Tel.0726772224
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16172.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7460 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - JILAVELE
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV ROSCULET IONUT FLORIN
Adresa postala: NR.48 BIS, JUD. IALOMITA, Localitatea: JILAVELE, Cod postal: 927155, Romania, Tel.0722564630
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9140.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7474 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - MANASIA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV IORDACHE DUMITRU
Adresa postala: NR.445 JUD. IALOMITA, Localitatea: MANASIA, Cod postal: 927160, Romania, Tel.0721746893
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5572.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7457 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - MILOSESTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV BUNDA MARIANA
Adresa postala: NR. 420, JUD. IALOMITA, Localitatea: MILOSESTI, Cod postal: 927170, Romania, Tel.0724006810
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10602.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7471 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - PERIETI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV BABITA CONSTANTIN
Adresa postala: NR.140, JUD. IALOMITA, Localitatea: MISLEANU, Cod postal: 927192, Romania, Tel.0723354105
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17610.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7472 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - GHEORGHE DOJA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV BABITA CONSTANTIN
Adresa postala: NR.140, JUD. IALOMITA, Localitatea: MISLEANU, Cod postal: 927192, Romania, Tel.0723354105
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13599.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7465 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - REVIGA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV ION DRAGOI PANTURU
Adresa postala: NR. 862, JUD. IALOMITA, Localitatea: REVIGA, Cod postal: 927195, Romania, Tel.0721/613.199
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11983.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7480 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - SALCIOARA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV MARINESCU CONSTANTIN
Adresa postala: NR.28 JUD. IALOMITA, Localitatea: SALCIOARA, Cod postal: 927200, Romania, Tel.0744352578
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14199.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7453 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - SAVENI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV HAGIANU ANA
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.427, JUD. IALOMITA, Localitatea: SAVENI, Cod postal: 927205, Romania, Tel.0742767592
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15341.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7461 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - SCANTEIA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV BELI TACHE
Adresa postala: NR.5 JUD. IALOMITA, Localitatea: SCANTEIA, Cod postal: 927210, Romania, Tel.0727678008
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16502.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7473 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - VLADENI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DRAGANESCU MARIA
Adresa postala: NR.741 JUD. IALOMITA, Localitatea: VLADENI, Cod postal: 927250, Romania, Tel.0723378829
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15732.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7454 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - SLOBOZIA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV MOISE GHEORGHE
Adresa postala: STR. LACULUI, NR.22, JUD. IALOMITA, Localitatea: SLOBOZIA, Cod postal: 920042, Romania, Tel.0722463562
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20595.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7470 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - STELNICA
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV GROZAVU ION
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.24, JUD. IALOMITA, Localitatea: STELNICA, Cod postal: 927230, Romania, Tel.0724410520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6112.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7479 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - SUDITI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV IONITA CRISTIAN
Adresa postala: JUD. IALOMITA, Localitatea: SUDITI, Cod postal: 927235, Romania, Tel.0741099279
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12630.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7458 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - GIURGENI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV IONESCU STEFANA
Adresa postala: SOS. BUCURESTI-CONSTANATA, JUD. IALOMITA, Localitatea: GIURGENI, Cod postal: 927135, Romania, Tel.0721274853
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15209.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7468 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - URZICENI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV IANCU NINA
Adresa postala: STR. IALOMITEI, JUD. IALOMITA, Localitatea: URZICENI, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0243/266.661
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5223.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7449 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - TANDAREI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CRISVET
Adresa postala: JUD. IALOMITA, Localitatea: TANDAREI, Cod postal: 925200, Romania, Tel.0722508268
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7721.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7459 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - COSAMBESTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DINU MARIAN
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1 JUD. IALOMITA, Localitatea: COSAMBESTI, Cod postal: 927090, Romania, Tel.0746403033
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13300.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7447 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - COSERENI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV DAMIAN ALEXANDRU
Adresa postala: SOS. PRINCIPALA, NR.517 JUD. IALOMITA, Localitatea: COSERENI, Cod postal: 927095, Romania, Tel.0724596450
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15923.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7476 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - DRAGOIESTI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV ARDELEAN EMIL
Adresa postala: SOS. PRINCIPALA, NR.81 JUD. IALOMITA, Localitatea: DRAGOIESTI, Cod postal: 927160, Romania, Tel.0744314645
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7203.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7443 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - DRIDU
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMVET SRL
Adresa postala: JUD. IALOMITA, Localitatea: DRIDU, Cod postal: 927105, Romania, Tel.0726341562
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7600.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 7469 Denumirea: Contract servicii de identificare si inregistrare a animalelor - GARBOVI
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CMV POIANA ION
Adresa postala: JUD. IALOMITA, Localitatea: GARBOVI, Cod postal: 927120, Romania, Tel.0722660256
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15522.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2008 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer