Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de servicii de mentorat in vederea dezvoltarii si imbunatatirii competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.791.053 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea:Westtraining SRL & Etalon SRL
Anunt de atribuire numarul 64589/08.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52140
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Adresa postala: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Invatamantul Preuniversitar (MECT-UMPIP), Strada Spiru Haret nr 12, Etaj II, Bucuresti, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: MECT-UMPIP, Tel.021-305.59.93, 021-305.60.84, In atentia: Mihaela Ilina, Anna-Maria Mares, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-305.59.90, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de servicii de mentorat in vederea dezvoltarii si imbunatatirii competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi prestate pe loturi, fiecare lot incluzand personalul angajat in gradinitele cuprinse in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Pentru detalierea numarului estimat de persoane ce urmeaza a fi mentorate, a se vedea descrierea fiecarui lot in parte inclusa in Anexa 1 a caietului de sarcini.
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul serviciilor il reprezinta dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite, inclusiv directori si personal nedidactic, competente necesare promovarii unei abordari integrate a serviciilor de educatie, ingrijire si protectie a copiilor in serviciile de educatie timpurie prescolara, avind ca interes primordial dezvoltarea globala, sanatoasa si plenara a copilului si pregatirea acestuia pentru scoala si pentru viata.Scopul contractului este detaliat in caietul de sarcini inclus in prezenta documentatie de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
80400000-8-Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)
80590000-6-Servicii de asistenta pedagogica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 791, 053.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
LD3/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 75 Denumirea: Servicii de mentorat - lot 5 Vest
V.1) Data atribuirii contractului 12/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea: Westtraining SRL & Etalon SRL
Adresa postala: Str Borsec, nr 5, Localitatea: Arad, Cod postal: 310308, Romania, Tel.0357/410288, Fax: 0357/410288
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 603000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 79 Denumirea: Servicii de mentorat - lot 6 Nord-Vest
V.1) Data atribuirii contractului 12/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj-Napoca
Adresa postala: Str Al. Vaida Voevod, nr 53-55, Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400592, Romania, Tel.0364/409090, Fax: 0364/409090
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1096800.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 76 Denumirea: Servicii de mentorat-Lot 2 Sud-Est
V.1) Data atribuirii contractului 12/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romanian Soft Company SRL
Adresa postala: Str Prisaca Dornei, nr 2E, Sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032721, Romania, Tel.031/6200502, Fax: 031/6200502
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 282906.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 091, 253.31 Moneda: RON
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Loturile ramase neacordate (1, 3, 4, 7, 8) fac obiectul unei noi proceduri de licitatie deschisa.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr 12, etaj II, Bucuresti, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.021/305.59.93, 021/3056084, Email: [email protected], Fax: 021/305.59.90
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr 12, etaj II, Bucuresti, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.021/305.59.93, 021/3056084, Fax: 021/305.59.90
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2009 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer