Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de servicii de paza/securitate la obiectivele Universitatii din Craiova, Drobeta Turnu Severin


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
83.526 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SAFETY SECURITY SRL
Anunt de atribuire numarul 142219/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Demetra Lupu Visanescu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de servicii de paza/securitate la obiectivele Universitatii din Craiova, Drobeta Turnu Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Camin nr. 1, str, I.C.Bratianu-Dr.Tr. Severin
Camin nr. 2, str. Dumitri Ghiata, nr.22
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de Servicii de paza / securitate a bunurilor, valorilor si persoanelor la obiectivele Universitatii din Craiova, Drobeta Turnu SeverinObiectivele apartinand Universitatiidin Craiova ? Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin sunt enumerate dupa cum urmeaza: Camin nr.1, str. I.C. Bratianu - Dr.Tr. SeverinCamin nr.2 , str. Dumitri Ghiata, nr.22 - Dr.Tr. SeverinPrestarea serviciilor solicitate va cuprinde: - paza/securitatea si apararea integritatii tuturor persoanelor, bunurilor si valorilor aflate in interiorul si exteriorul obiectivului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
83, 526.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8529 Denumirea: Achizitie de servicii de paza/securitate la obiectivele Universitatii din Craiova, Drobeta Turnu Sev
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAFETY SECURITY SRL
Adresa postala: Strada Plevnei nr.2, etaj 3, ,Localitatea: Caracal, Cod postal: 230058, Romania, Tel. +40 249518152, Fax: +40 249518152
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 87097.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83526.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prestarea serviciilor va cuprinde: - paza/securitatea si apararea integritatii tuturor persoanelor, bunurilor si valorilor aflate in interiorul si exteriorul obiectivuluiProcedura interna conform art. 16 din OUG 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Strada Libertatii nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251416595, Fax: +40 251416595
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer