Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE SERVICII DE VOIAJE-TICKETING


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.382 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BUTTERFLY TOURISM S.R.L.,
Anunt de atribuire numarul 84056/20.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Corbeanu, Tel.021/319.19.00 ;319.19.01/int 121, Email: [email protected], Fax: 021/319.19.66, Adresa internet (URL): www.ase.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE SERVICII DE VOIAJE-TICKETING
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
2 - Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal
Locul principal de prestare: orasele Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Constanta
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
deplasarea si cazarea cadrelor didactice cu statut de formatori in cadrul Proiectului POS DRU cu titlul Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar, in localitatile in care se desfasoara activitatile de formare a profesorilor, inspectorilor si consilierilor locali (curs si aplicatii), respectiv in centrele Constanta, Iasi, Timisoara si Cluj-Napoca, in intervalele 11 19 aprilie 2010, respectiv 25. aprilie 04 mai 2010.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63512000-1 - Vanzare de bilete de calatorie si servicii de voiaj cu servicii complete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 382.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 271 Denumirea: ACHIZITIE DE SERVICII DE VOIAJE-TICKETING
V.1) Data atribuirii contractului 4/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BUTTERFLY TOURISM S.R.L.,
Adresa postala: str. Barbu Delavrancea nr. 23, ap. 2 sectorul 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011352, Romania, Tel.021.223.78.03, Fax: 021.223.03.69,
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31382.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): contractului de finantare din Fondul Social European - contract POS-DRU 1/1.1/S/8 (nr. 87 / 25.09.2008) si al contractului de parteneriat nr. 41.181/18.09.2008
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: b.dul Unirii, nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SOS. OLTENITEI, NR. 107-117 SECT.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Adresa postala: PIATA ROMANA, NR.6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Tel.021/319.19.00 INT153, Fax: 021/319.19.66
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2010 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer