Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de servicii integrate de paza, monitorizare si interventie cu echipaj rapid, transport valori casierii pentru 10 camine studentesti, sediul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, casieriile de la sediul DGA si CUDTS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
848.172 RON

Castigatorul Licitatiei: CIVITAS P.S.G. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140169/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de servicii integrate de paza, monitorizare si interventie cu echipaj rapid, transport valori casierii pentru 10 camine studentesti, sediul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, casieriile de la sediul DGA si CUDTS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: 1.Camin1 situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 2.Camin 2 situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 3.Camin 3 situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 4.Camin 6 situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 5.Camin 7 situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 6.Camin 10 situat in Craiova, Str. Calea Tehnicii, nr. 4 7.Camin 11 situat in Craiova, Str. Brestei. nr. 146 8.Camin 12 situat in Craiova, Str. Brestei. nr. 146 9.Camin 13 situat in Craiova, Str. Brestei. nr. 146 10. Camin 14 situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 11. Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Craiova, Calea Bucuresti, nr 107 12. Casierie Sediu Administrativ D.G.A., Craiova, str.Libertatii , nr.19 13. Casierie Sediul Central, str.Traian, nr.277A- Dr.Tr. Severin
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de Servicii integrate de paza, monitorizare si interventie cu echipaj rapid, transport valori casierii pentru 10 camine studentesti, sediul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, casieriile de la sediul DGA si C.U.D.T.S. Obiectivele apartinand Universitatii din Craiova sunt enumerate dupa cum urmeaza: 1.Camin1 situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 2.Camin 2 situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 3.Camin 3 situat in Craiova, Str. Libertatii nr. 19 4.Camin 6 situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 5.Camin 7 situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 6.Camin 10 situat in Craiova, Str. Calea Tehnicii, nr. 4 7.Camin 11 situat in Craiova, Str. Brestei. nr. 146 8.Camin 12 situat in Craiova, Str. Brestei. nr. 146 9.Camin 13 situat in Craiova, Str. Brestei. nr. 146 10. Camin 14 situat in Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 107 11. Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, Craiova, Calea Bucuresti, nr 107 12. Casierie Sediu Administrativ D.G.A., Craiova, str.Libertatii , nr.19 13. Casierie Sediul Central, str.Traian, nr.277A- Dr.Tr. Severin Prestarea serviciilor solicitate va cuprinde: - monitorizare prin dispecerat dedicat beneficiarului si instalat de catre prestator in locatia beneficiarului -interventie rapida cu echipaje specializate - paza umana - transport valori - instalarea de sisteme de securitate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
848, 172RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6406 Denumirea: Achizitia de Servicii integrate de paza, monitorizare si interventie cu echipaj rapid, transport val
V.1) Data atribuirii contractului 09.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CIVITAS P.S.G. S.R.L.
Adresa postala: BD. GHEORGHE CHITU, Nr.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200399, Romania, Tel. 0251.524393, Email: [email protected], Fax: 0251.524393, Adresa internet (URL): www.civitaspsg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 850000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 848172.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prestarea serviciilor solicitate va cuprinde: - monitorizare prin dispecerat dedicat beneficiarului si instalat de catre prestator in locatia beneficiarului -interventie rapida cu echipaje specializate - paza umana - transport valori - instalarea de sisteme de securitate
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Brestei, nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Serviciul Contencios
Adresa postala: Strada Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251416595, Fax: +40 251416595
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.09.2013 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer