Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de sistem de calcul PCoIP si de sistem interconectat de multifunctionale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
493.010 RON

Castigatorul Licitatiei: TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136161/06.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127371
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
UNIVERSITATE
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de sistem de calcul PCoIP si de sistem interconectat de multifunctionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Matematica, sala 221
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de sistem de calcul PCoIP si de sistem interconectat de multifunctionale pentru proiectele de cercetare nr. 8/2010 ?Sisteme Diferentiale in Analiza Neliniara si Aplicatii? si nr. 47/2011 ?Analiza calitativa si numerica a problemelor neliniare pe fractali?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48822000-6 - Servere pentru calculatoare (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
493, 010RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6309 Denumirea: Achizitie de sistem interconectat de multifunctionale
V.1) Data atribuirii contractului 19.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Calea Bucuresti, Bl. M18B, ET 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200529, Romania, Tel. 0251-413193, Email: [email protected], Fax: 0251-413977, Adresa internet (URL): http: //www.topedge.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54355.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53910.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 6572 Denumirea: Achizitie de sistem de calcul PCoIP si interconectare PCoIP
V.1) Data atribuirii contractului 31.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: P-ta Montreal, Nr.10, WTC, Intrarea F, Et.1, Biroul 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020535, Romania, Tel. 021-2109111, Email: [email protected], Fax: 021-2109011, Adresa internet (URL): www.itpromo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 439165.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 439100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantare din venituri aferente proiectelor de cercetare nr. 8/2010 ?Sisteme Diferentiale in Analiza Neliniara si Aplicatii? si nr. 47/2011 ?Analiza calitativa si numerica a problemelor neliniare pe fractali?, din cadrul Universitatii din Craiova.Nota 1: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica, acelasi pret minim pentru unul sau mai multe loturi, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis pentru lotul/loturile respective, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata.Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Brestei, nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2012 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer