Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?ACHIZITIE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA IN COMUNA PIETROASA, JUDETUL TIMIS?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
168.022 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143535/06.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139761
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PIETROASA (PRIMARIA COMUNEI PIETROASA)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.109, Localitatea: Pietroasa, Cod postal: 307320, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA-RAMONA STANILA, Tel. +40 256334608, Email: [email protected], Fax: +40 256334608, Adresa internet (URL): http: //www.primariapietroasa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?ACHIZITIE DE UTILAJE, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE DE BAZA IN COMUNA PIETROASA, JUDETUL TIMIS?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Loc. Pietroasa, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- LOTUL 1 ? ?MIJLOC DE TRANSPORT PUBLIC?: Microbuz transport public (1 buc.)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114400-3 - Microbuze (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
168, 022RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S093-158348din15.05.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S119-197075din23.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35 Denumirea: FURNIZARE MIJLOC TRANSPORT
V.1) Data atribuirii contractului 08.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RMB CASA AUTO TIMISOARA S.R.L.
Adresa postala: Calea Sagului, nr. 142, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300517, Romania, Tel. 0256-216945, Fax: 0256-216991
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 237900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 168022.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) ? Masura 3.2.2: Renovarea, dezvoltareasatelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale, Contract de finantare: C322010953700039/11.06.2010.
VI.2) Alte informatii
Atribuirea contractului se va efectua dintre ofertele admisibile, pe baza criteriului precizat in anuntul/invitatia de participare. Operatoruleconomic care a prezentat o oferta admisibila si al carui pret ofertat este cel mai scazut va fi declarat castigator.Modul de departajare a ofertelor cu acelasi pret: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, preturi egale, clasate pe primul loc, autoritatea contractantava solicita ofertantilor in cauza o noua propunere financiara. Noua propunere financiara se va prezenta in plic inchis, iar contractul va fi atribuitofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.INSTITUTII COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILEREFERITOARE LA: - Impozitare: Ministerul Economiei si Finantelor - www.mfinante.ro- Protectia mediului: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile - www.mediu.ro- Conditii de munca si protectia muncii - www.mssf.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic ? Primaria Comunei Pietroasa, Persoana de contact: Nicoleta-Adriana Hriscu.
Adresa postala: str. Principala, nr. 109, Localitatea: Pietroasa, Cod postal: 307320, Romania, Tel. +40 0256334608, Email: [email protected], Fax: +40 0256334608, Adresa internet (URL): http: //www.primariapietroasa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 10:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer