Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie de utilaje pentru c-tii si autovehicule


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
284.486 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.A. MOTORACTIVE IFN S.A.
Anunt de atribuire numarul 43322/16.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29763
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: Str. Virgil Madgearu, nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551005, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Dinca, Tel.0269841425, Email: [email protected], Fax: 0269834270, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitie de utilaje pentru c-tii si autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: cea mai apropiata locatie in raport cu sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se intentioneaza achitionarea in sistem leasing cu optiune de cumparare la sfarsitul perioadei de creditare a 2 buc. utilaje pentru c-tii si a 2 autovehicule
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29522500-9 - Incarcatoare cu bena frontala (Rev.1)
29522621-3-Excavatoare mecanice (Rev.1)
34134000-5-Camioane cu platforma (Rev.1)
34135000-2-Camioane basculante (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
284, 486.35EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36598 Denumirea: achizitie de utilaje pentru constructii - lotul 1
V.1) Data atribuirii contractului 4/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.A. MOTORACTIVE IFN S.A.
Adresa postala: Str. Sfanta Vineri29 , etaj.2 , sector. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030203, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 184000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 172094.41 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 36606 Denumirea: achizitie de autovehicule - loturile 2+3
V.1) Data atribuirii contractului 4/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.A. MOTORACTIVE IFN S.A.
Adresa postala: Str. Sfanta Vineri29 , etaj.2 , sector. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030203, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112391.94 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Judecatoria Medias
Adresa postala: str. Unirii 10, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Tel.0269842439, Fax: 0269842439
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos 6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
Adresa postala: Str. V. Madgearu4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551005, Romania, Tel.0269841425, Email: [email protected], Fax: 0269834270
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2008 07:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer