Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE IN CADRUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA COLECTARII SELECTIVE A DESEURILOR IN MICROREGIUNEA VALEA CRASNEI, JUDETUL SALAJ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
382.031 RON

Castigatorul Licitatiei: BIOENERGY INDUSTRY SRL
Anunt de atribuire numarul 70958/01.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 58993
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CRASNA
Adresa postala: p-ta Eroilor nr.13, Localitatea: Crasna, Cod postal: 457085, Romania, Punct(e) de contact: Emeric Pop, Tel.0260-636066, Email: [email protected], Fax: 0260-636066, Adresa internet (URL): www.crasna.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE UTILAJE SIECHIPAMENTE IN CADRUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA COLECTARII SELECTIVE A DESEURILOR IN MICROREGIUNEA VALEA CRASNEI, JUDETUL SALAJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Crasna nr.13
Judetul Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE DE UTILAJE SIECHIPAMENTE IN CADRUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA COLECTARII SELECTIVE A DESEURILOR IN MICROREGIUNEA VALEA CRASNEI, JUDETUL SALAJPod bascula electronica, echipamente pentru igienizare si spalare-aparat de spalat cu presiune, linie de sortare deseuri, presa orizontala semiautomata pentru hartie, carton, plastic si PVC, motostivuitor 2, 5 t, cantar electronic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42000000-6 - Echipamente industriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
382, 030.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1990 Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 3/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIOENERGY INDUSTRY SRL
Adresa postala: Complex Agrozootehnic, Localitatea: Mihilesti, Cod postal: 500010, Romania, Tel.021-3183669, Fax: 021-3183669
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 450000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 382030.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Crasna
Adresa postala: P-ta Eroilor nr.13, ,Localitatea: Crasna, Cod postal: 457085, Romania, Tel.0260-636066, Email: [email protected], Fax: 0260-636066
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2009 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer