Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de videoproiectoare, imprimanta laser, computere personale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.487 RON

Castigatorul Licitatiei: KMP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140725/06.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133641
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Directia Achizitii Publice, Str. Libertatii nr.19, Craiova, Dolj, Tel. +40 251411752, In atentia: Perieteanu Gabriel, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de videoproiectoare, imprimanta laser, computere personale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, noul sediu al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, Calea Bucuresti nr. 107D, Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de videoproiectoare, imprimante laser si computere personale. Obiectul contractului este achizitia, transportul, livrarea, montarea (pentru lotul 1), punerea in functiunea produselor solicitate in Caietul de Sarcini la sediul beneficiarului final din cadrul Universitatii din Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38652120-7 - Videoproiectoare (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
38653400-1-Ecrane pentru proiectii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 487RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 581 Denumirea: Achizitie de imprimanta laser si calculator desktop
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KMP S.R.L.
Adresa postala: str. Fratii Buzesti, nr.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Tel. 0251-418992, Email: [email protected], Fax: 0251-418992
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5170.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4395.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
Contract nr: 582 Denumirea: Achizitie de videoproiector, ecran de proiectie si computer personal
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Calea Bucuresti, Bl. M18B, ET 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200529, Romania, Tel. 0251-413193, Email: [email protected], Fax: 0251-413977, Adresa internet (URL): http: //www.topedge.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24092.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Reabilitare campus universitar Complex Mecanica - Lucrari de schimbare de destinatie a cantinei in biblioteca, extindere cladire pentru asigurarea de spatii de invatamant si facilitati conexe Craiova, Calea Bucuresti nr. 107D? ? contract SV/11/3/3.4/2 COD SMIS 3791
VI.2) Alte informatii
Finantare din Programul operational Regional, Proiect ?Reabilitare campus universitar Complex Mecanica - Lucrari de schimbare de destinatie a cantinei in biblioteca, extindere cladire pentru asigurarea de spatii de invatamant si facilitati conexe Craiova, Calea Bucuresti nr. 107D? ? contract SV/11/3/3.4/2 COD SMIS 3791
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Brestei, nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova - Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2013 16:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer