Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie: Detergent automatic


Anunt de participare (utilitati) numarul 38399/05.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Bucuresti Sos Stefan cel Mare nr. 1A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINA TENEA, Tel.021 2016318, Email: [email protected], Fax: 3172300;021 2016216
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie: Detergent automatic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul central din incinta Statiei Electrice Fundeni Str. Zorilor nr.69A, com. Dobroiesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie: Detergent automatic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24513290-2 - Detergenti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Detergent automatic - 391 kg.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 438RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 50RON; GBE 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fronduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Un contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cazier judiciar, certificat constatator Reg. Com.confirmarea platii taxelor la bugetul general consolidat pana la data de 31.08.2007; certificat constatator emis de ONRC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat la organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie de livrare a produselor. Ofertantii care nu ofera produsele din productie proprie, vor prezenta autorizari emise de producatori si/sau de importatori, distribuitori privind dreptul de a oferii si vinde produsele lor in Romania si de a le asigura service atat in perioada de garantie cat si in perioada de post-garantie. In cazul autorizarilor emise de importatori sau distribuitori se va prezenta si autorizatia data de producator/exportator importatorului, distribuitorului din care rezulta dreptul acestuia de a autoriza un tert pentru oferirea produsului respectiv;Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;Se solicita aviz de la Ministerul Sanatatii si Familiei - Institutul de Sanatate Publica;
Mostre
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la caseria ST Bucuresti. Documentatia de atribuire se obtine in baza unei solicitari anterioare transmise prin fax
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2007 11:00
Locul: Sediul ST Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite prin declaratia privind calitatea de participant la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti - sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 107-108 sector, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010861, Romania, Tel.021/332.35.64, Email: info[email protected], Fax: 021/332.12.40
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.40
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. art.272 alin.2 si art.280 alin.5 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier Juridic al ST Bucuresti
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A sector 1 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel.021/201.62.35, Email: [email protected], Fax: 021/317.23.00
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2007 17:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer