Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Dezinfectanti - 2 Loturi


Anunt de participare numarul 145246/27.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: Ec. Stanculescu Corneliu, Tel. +40 241503255, In atentia: Ec. Stanculescu Corneliu, Email: [email protected], Fax: +40 241660473, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Dezinfectanti - 2 Loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-dul Tomis nr 145, Constanta, la magazia autoritatii contractante
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 918, 400 si 11, 136, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente pe cate 12 luni pe fiecare LOT in parte, cu o valoare estimativa maximala de 1.800.000 Lei pentru LOT nr 1 si 984.000 Leipentru LOT nr. 2.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie : DEZINFECTANTI - 2 LOTURI
Lot nr. 1 Dezinfectanti pentru suprafete si maini
-1. Detergent dezinfectant pt curatenie si dezinfectie nivel mediul suprafete, mobilier si aparatura : cant min :19200 litri/kg - cant max :33600 litri/kg
2. Detergent dezinfectant de grad inalt pt suprafete critice : cant min :2400 litri/kg, cant max :7200 litri/kg;
3. Dezinfectant pt dezinfectia rapida a suprafetelor : cant min. :9600 litri, cant max :16800 litri;
4. Detergent dezinfectant pt curatenie si dezinfectia alimentara si vesela : cant min :2400 litri/kg, cant max :4800 litri/kg
5. Sapun lichid pt spalarea igienica a mainilor personalului sanitar si curatarea corpului, inclusiv pediatrie si nou nascuti : cant min :24000 litri, cant max :38400 litri
6. Dezinfectant pt maini-dezinfectie igienica chirurgicala : cant min :7200 litri, cant max :12000 litri;
7. Antiseptic pt dezinfectia mucoaselor : cant min :960 litri, cant max :2400 litri;
LOT nr. 2 Dezinfectanti pentru instrumentar si aeromicroflora
1.Detergent dezinfectant pt curatarea si dezinfectia instrumentelor : cant min :7200 litri/kg, cant max :12000 litri/kg
2. Sterilizant chimic pt instrumentarul termosensibil : cant min :2400 litri/kg, cant max :4800 litri/kg
3.Dezinfectant rapid pt suprafete si aeromicroflora : cant min :2400 litri, cant max :4800 kg
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul contractului il constituie : DEZINFECTANTI - 2 LOTURI
Lot nr. 1 Dezinfectanti pentru suprafete si maini
-1. Detergent dezinfectant pt curatenie si dezinfectie nivel mediul suprafete, mobilier si aparatura : cant min :19200 litri/kg - cant max :33600 litri/kg
2. Detergent dezinfectant de grad inalt pt suprafete critice : cant min :2400 litri/kg, cant max :7200 litri/kg;
3. Dezinfectant pt dezinfectia rapida a suprafetelor : cant min. :9600 litri, cant max :16800 litri;
4. Detergent dezinfectant pt curatenie si dezinfectia alimentara si vesela : cant min :2400 litri/kg, cant max :4800 litri/kg
5. Sapun lichid pt spalarea igienica a mainilor personalului sanitar si curatarea corpului, inclusiv pediatrie si nou nascuti : cant min :24000 litri, cant max :38400 litri
6. Dezinfectant pt maini-dezinfectie igienica chirurgicala : cant min :7200 litri, cant max :12000 litri;
7. Antiseptic pt dezinfectia mucoaselor : cant min :960 litri, cant max :2400 litri;
LOT nr. 2 Dezinfectanti pentru instrumentar si aeromicroflora
1.Detergent dezinfectant pt curatarea si dezinfectia instrumentelor : cant min :7200 litri/kg, cant max :12000 litri/kg
2. Sterilizant chimic pt instrumentarul termosensibil : cant min :2400 litri/kg, cant max :4800 litri/kg
3.Dezinfectant rapid pt suprafete si aeromicroflora : cant min :2400 litri, cant max :4800 kgCantitati minime si maxime estimate contract subsecvent : Lot nr. 1 Dezinfectanti pentru suprafete si maini
-1. Detergent dezinfectant pt curatenie si dezinfectie nivel mediul suprafete, mobilier si aparatura : cant min :4800 litri/kg - cant max :8400 litri/kg
2. Detergent dezinfectant de grad inalt pt suprafete critice : cant min :600 litri/kg, cant max :1800 liti/kg;
3. Dezinfectant pt dezinfectia rapida a suprafetelor : cant. min 2400 litri, cant max :4200 litri;
4. Detergent dezinfectant pt curatenie si dezinfectia alimentara si vesela : cant min :600 litri/kg, cant max :1200 litri/kg
5. Sapun lichid pt spalarea igienica a mainilor personalului sanitar si curatarea corpului, inclusiv pediatrie si nou nascuti : cant min :6000 litri, cant max :9600 litri
6. Dezinfectant pt maini-dezinfectie igienica chirurgicala : cant min :1800 litri, cant max :3000 litri;
7. Antiseptic pt dezinfectia mucoaselor : cant min :240 litri, cant max :600 litri;
LOT nr. 2 Dezinfectanti pentru instrumentar si aeromicroflora
1.Detergent dezinfectant pt curatarea si dezinfectia instrumentelor : cant min :1800 litri/kg, cant max :3000 litri/kg
2. Sterilizant chimic pt instrumentarul termosensibil : cant min :600 litri/kg, cant max :1200 litri/kg
3.Dezinfectant rapid pt suprafete si aeromicroflora : cant min :600 litri, cant max :1200 kgValoare estimata contract subsecvent LOT 1 :1.800.000, 00 Lei
Valoare estimata contract subsecvent LOT 2 :984.000, 00 Lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 918, 400 si 11, 136, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 72000 Lei pentru LOT nr.1, respectiv 39360 Lei pentru LOT nr. 2 si se regaseste in Anexa B privind loturile. Perioada de valabilitate este de 90 de zile de la termenul limita de primire aofertelor. Pentru situatia in care garantia de participare se constituie in alta moneda, se va avea in vedere cursul euro afisat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare inSEAP. Garantia de participare se va constitui potrivit art. 86 alin (1) din H.G. nr 925/2006. Cont garantii de participare : RO64TREZ2315006XXX016691 - Trezoreria Constanta. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare se va prezenta declaratie pe proprie raspundere ca operatorul economic se incadreaza in categoria IMM. Dovada garantiei de participare se introduce in plic separat, marcat corespunzator, prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Conform art. 2781 alin (1) autoritatea contractanta va retinesuma de 8279Lei pentru Lotul1, respectiv suma de 7716 Lei pentru Lotul 2 din garantia de participare aferenta fiecarui LOT, in cazul in care CNSCva respinge contestatia ca nefondata. Prevederile alin (1) se aplica si i ncazul in care contestatorul renunta la contestatie. Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si este in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent sau 2.5 % pentru IMM-uri. Garantia de buna executie se va constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara, o polita emisa de o societate de asigurari sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz, ofertantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante cf HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil deschis la Trezoreria statului nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Declaratie pe propria raspundere privind neincadarea in dispozitiile art 180 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va completa si prezenta in original Formularul corespunzatordin sectiunea Formulare.
Nota : In cazul in care in tara de origine sau i ntara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota : In situatia in care ofertantul este IMM, acesta va prezenta documente in acest sens (daca este cazul).
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor privind criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie ? avand in vedere prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 ? privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ? modificata si actualizata.Declaratie pe propria raspundere privind neincadarea in dispozitiile art 181 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare ; Ofertantul vacompleta si prezenta in original formularul corespunzatordinSectiunea Formulare
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 si art. 181 din OUG nr.34/2006 atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului.
Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatiile exigibile neplatitein luna anterioara celei in care se depun ofertele. Dovada achitarii obligatiilor se va face prin prezentarea formularului tip emis de organismele competente ; Se va prezenta certificat eliberat de A.N.A.F.; Documentul solicitatse va prezentain oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul";Nota : Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acrodat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditile impuse la acordareaacestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se dpune ofertele.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatiile exigibile neplatitein luna anterioara celei in care se depun ofertele; Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularului tip emis de organismele competente. Documentul solicitatse va prezentain oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
Nota : Daca exista incertitudini referitoare la la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente. Documentele prezentate de persoanele juridice straine vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. .In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acrodat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditile impuse la acordareaacestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul consolidat general si/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna anterioara celei in care se dpune oferteleCertificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Ofertantul va completa si prezenta in original Formularul corespunzatordin sectiunea FormulareDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii prezentesunt : Manager - Dr. Danut Capatina. Director financiar-contabil - Ec. Androne Violeta, Director Ingrijiri - As. Dipl. Asofiei Cristina, Sef Serviciu Achizitii - Ec. Stanculescu Corneliu, medic sef SPCIN - Dr. Disea Monica, Referent Superior Achizitii - Militaru Lavinia siconsilier juridic - Jr. Chivu Dafina. Ofertantul va completa si prezenta in original Formularul corespunzatordin sectiunea FormulareDeclaratia privind calitatea de participant la procedura - Ofertantul va completa si prezenta in original Formularul corespunzatordin sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular ¦ Certificat constatator emis de ONRC eliberat de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundarproducerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Documentul solicitat se va prezenta : in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea in original/copie legalizata a acestui documentpentru conformitate, in cazul in care acesta a fost prezentat initial in forma copie cf cu originalul.Nota : In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. Se va prezenta un angajament ferm de catre ofertant pentru demonstrarea sustinerii situatiei economice si financiare, capacitatea tehnica sau profesionala cu ajutorul unei terte persoane (art. 19 si 20 din Legea nr. 279/2011). Persoanele juridice/fizice straine vorprezenta documente echivalente traduse in limba romana de catre un traducator autorizatAutorizatie sanitara de functionare emisa de Ministerul Sanatatii prin care sa se poata determina daca ofertantul are avizul Ministerului Sanatatii de a comercializa sau de a produce produsele care fac obiectul acestei proceduri conform Legii nr. 176/2000.
Pentru persoane juridice straine : in vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale se solicita ofertantului prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in cf cu prevederile legale din tara in care este rezident. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolventa. Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta documente insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani . Ofertantul va completa si prezenta in original Formularul corespunzatordin sectiunea Formulare. Persoanele juridice nou infiintate vor prezentacifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii. Valorile vor fi exprimate in Lei, la cursul Leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anulrespectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani . Ofertantul va completa si prezenta in original Formularul corespunzatordin sectiunea Formulare. Persoanele juridice nou infiintate vor prezentacifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii. Valorile vor fi exprimate in Lei, la cursul Leu/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anulrespectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani cuprinzand : valori, perioada de livrare, beneficiari.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate
Prezentarea obligatorie de mostre (cu titlu gratuit) de produs din componenta LOTULUI/URILOR pentru care se depune oferta. Mostrele se ambaleaza individual, se eticheteaza si inscriptioneaza cu urmatoareleinformatii: denumirea ofertantului, denumirea produsului, denumirea lotului, pozitie in cadrul lotului. In cazul in care un ofertant depune oferta pentru ambele LOTURI, mostrele etichetate corespunzator vor fi amabalate intr-un ambalaj colectiv (ex: o cutie de carton dur) care va fi la randul sau inscriptionat cu : denumire ofertantului, si "Mostre pentru LICITATIE DESCHISE din data de ?..2013. Mostrele vor ramane la dispozitia comisiei de evaluare pentru deliberare. Mostrele vor fi insotite de catalogul produsului respectiv care va contine : compozitia biocida, modul de utilizare, spectrul de actiune, etc
Dovada implementarii si certificarii managementului calitatiiISO 9001:2008sauechivalent (de catre ofertant) - Documentul solicitatse va prezentain oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani cuprinzand : valori, perioada de livrare, beneficiari.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitatePrezentarea obligatorie de mostre (cu titlu gratuit) de produs din componenta LOTULUI/URILOR pentru care se depune oferta. Mostrele se ambaleaza individual, se eticheteaza si inscriptioneaza cu urmatoareleinformatii: denumirea ofertantului, denumirea produsului, denumirea lotului, pozitie in cadrul lotului. In cazul in care un ofertant depune oferta pentru ambele LOTURI, mostrele etichetate corespunzator vor fi amabalate intr-un ambalaj colectiv (ex: o cutie de carton dur) care va fi la randul sau inscriptionat cu : denumire ofertantului, si "Mostre pentru LICITATIE DESCHISE din data de ?..2013. Mostrele vor ramane la dispozitia comisiei de evaluare pentru deliberare. Mostrele vor fi insotite de catalogul produsului respectiv care va contine : compozitia biocida, modul de utilizare, spectrul de actiune, etcDovada implementarii si certificarii managementului calitatiiISO 9001:2008sauechivalent (de catre ofertant) - Documentul solicitatse va prezentain oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2013 12:00
Locul: Sala de consiliu de langa registratura unitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice operator economicce a depusa oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti care ofera preturi identice si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plcuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act considerat nelegal.Solutionarea contestatiei poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ofiiciul juridic
Adresa postala: b-dul tomis nr 145, Localitatea: constanta, Cod postal: 900591, Romania, Tel. +40 241503427, Fax: +40 241660473
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2013 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer