Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 140280 | 140378 | 140543 | 140604 | 140708 | 14123 | 141870 | 141916 | 142745 | 14331 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie discuri,spituri,burghie


Anunt de participare (utilitati) numarul 14446/16.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Distrigaz Sud SA
Adresa postala: B-dul Marasesti nr.4-6, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040251, Romania, Punct(e) de contact: Monica Tache, Tel.021/3012137, In atentia: Florin Cazanescu, Email: [email protected], Fax: 021/3012169, Adresa internet (URL): www.distrigazsud.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC DISTRIGAZ SUD SA
Adresa postala: Bd.Marasesti nr.4-6, sector4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040251, Romania, Punct(e) de contact: Serv.Aprovizionare, Tel.3012000/3132, In atentia: Florin Cazanescu, Email: [email protected], Fax: 3012169, Adresa internet (URL): www.distrigazsud.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC DISTRIGAZ SUD SA
Adresa postala: Bd.Marasesti nr.4-6, sector4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040251, Romania, Punct(e) de contact: Serv.Aprovizionare, Tel.3012000/3132, In atentia: Florin Cazanescu, Email: [email protected], Fax: 3012169, Adresa internet (URL): www.distrigazsud.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC DISTRIGAZ SUD SA
Adresa postala: Bd.Marasesti nr.4-6, sector4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040251, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Distrigaz Sud, Tel.3012000/3132, In atentia: Florin Cazanescu, Email: [email protected], Fax: 3012169, Adresa internet (URL): www.distrigazsud.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie discuri, spituri, burghie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Buzau, Slobozia, Calarasi, Brasov, Fagaras, SfGheorghe, Rasnov, Galati, Focsani, Craiova, Slatina, TgJiu, RmValcea, Pitesti, Ploiesti, Sinaia, Campina, Targoviste, Moreni, Pucioasa, Gaiesti.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie discuri, spituri, burghie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29474000-2 - Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
6500 buc estimativ
Valoarea estimata fara TVA: 221, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 4400 ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
inregistrare la registrul comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul bilant contabil, cifra de afaceri in ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
contracte incheiate in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2007 00:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: cash casierie Distrigaz Sud
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2007 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2007 11:00
Locul: Distrigaz Sud SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru solutionarea contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravapoleus nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.106-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Distrigaz Sud SA , Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd.Marasesti nr.4-6, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040251, Romania, Tel.3012000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2007 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer