Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie diverse produse alimentare


Anunt de participare numarul 142492/14.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE
Adresa postala: str. Sf. Dumitru nr.2, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030079, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 213124230, In atentia: Cozma Zaraza, Email: [email protected], Fax: +40 213124230, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie diverse produse alimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 526, 360.96RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acid citric plic x 8 gr 1200 2400
ardei gras kg 354 708
biscuiti kg 408 816
branza telemea kg 360 720
branza topita cutie x 8 buc 1920 3840
branza vaci kg 2160 4320
bulion borcan x 720 gr 1200 2400
carne porc kg 2400 4800
carne vita kg 1200 2400
cartofi kg 15600 31200
cas vaca kg 720 1440
castraveti in otet borcan x 720gr 360 720
ceai plic 54520 109040
ceapa kg 2400 4800
cimbru kg 6 12
ciuperci kg 600 1200
ciuperci taiate cutie x 400 gr 600 1200
delikat plic x 70gr 424 848
dovlecei kg 480 960
eugenia pachet x 25 gr 6000 12000
faina kg 200 400
fasole uscata kg 420 840
fasole verde borcan x 720 gr 3300 6600
foi de dafin plic x 5 gr 100 200
gem borcan x 370gr 3600 7200
gris kg 156 312
lamaikg 800 1600
lapte batut litru 2400 4800
lapte praf kg 1020 2040
macrou decapitat kg 480 960
malai kg 240 480
margarina cutie x 500 gr 2880 5760
morcovi kg 2160 4320
orez kg 1200 2400
otet litru 240 480
oua buc 28800 57600
paste fainoase kg 1200 2400
pate ficat cutie x 200gr 3840 7680
piept de pui kg 2400 4800
piper kg 5 10
pulpe de pui kg 3600 7200
rosii kg 480 960
rosii in bulion borcan x 720gr 2400 4800
sare kg 216 432
smantana kg 720 1440
spanacborcan x 720gr 1440 2880
telina kg 480 960
ulei litru 1800 3600
unt pachet x 200gr 2400 4800
varza kg 3840 7680
verdeata kg 240 480
zahar kg 1800 3600
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
acid citric plic x 8 gr 1200 2400
ardei gras kg 354 708
biscuiti kg 408 816
branza telemea kg 360 720
branza topita cutie x 8 buc 1920 3840
branza vaci kg 2160 4320
bulion borcan x 720 gr 1200 2400
carne porc kg 2400 4800
carne vita kg 1200 2400
cartofi kg 15600 31200
cas vaca kg 720 1440
castraveti in otet borcan x 720gr 360 720
ceai plic 54520 109040
ceapa kg 2400 4800
cimbru kg 6 12
ciuperci kg 600 1200
ciuperci taiate cutie x 400 gr 600 1200
delikat plic x 70gr 424 848
dovlecei kg 480 960
eugenia pachet x 25 gr 6000 12000
faina kg 200 400
fasole uscata kg 420 840
fasole verde borcan x 720 gr 3300 6600
foi de dafin plic x 5 gr 100 200
gem borcan x 370gr 3600 7200
gris kg 156 312
lamaikg 800 1600
lapte batut litru 2400 4800
lapte praf kg 1020 2040
macrou decapitat kg 480 960
malai kg 240 480
margarina cutie x 500 gr 2880 5760
morcovi kg 2160 4320
orez kg 1200 2400
otet litru 240 480
oua buc 28800 57600
paste fainoase kg 1200 2400
pate ficat cutie x 200gr 3840 7680
piept de pui kg 2400 4800
piper kg 5 10
pulpe de pui kg 3600 7200
rosii kg 480 960
rosii in bulion borcan x 720gr 2400 4800
sare kg 216 432
smantana kg 720 1440
spanacborcan x 720gr 1440 2880
telina kg 480 960
ulei litru 1800 3600
unt pachet x 200gr 2400 4800
varza kg 3840 7680
verdeata kg 240 480
zahar kg 1800 3600
Valoarea estimata fara TVA: 1, 526, 360.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este 5350. lei.Constituirea garantiei se va face prin: virament bancar (cont RO65TREZ7035005XXX000069 deschis la Trezoreria Sector 3) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru o perioada minim de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 este 5306.36 lei . Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.Data la care se face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de buna executie este de 1% din valoarea primului contract subsecvent fara TVA. Constituirea garantiei se va face prin: virament bancar (cont RO65TREZ7035005XXX000069 deschis la Trezoreria Sector 3) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru o perioada minim de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participant la licitatie cu oferta independenta - formular 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din oug 34/2006 - formular nr. 3
Persoanele cu functie de decizie in procedura sunt urmatoarele:
Lazarescu Horia, Cinteza Delia, Bujoaica Doinita, Porumbita Mihaela, Leahu Elena, Cozma Talida Zaaraza, Ilie Elena, Salagean Mirela, Anghelescu Maria Aurelia, Dumitru Ileana Oana, Mircea Victor, Moraru Lacramioara, Turcanu Costin, Himmer Stefan
Declaratia privind eligibilitatea- formular 4
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din oug 34/2006 - formular 5
Declaratie privind calitatea de participant la procedura- formular 6
Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF
Certificat fiscal privind impozitele si taxele localeCertificat de cazier fiscal Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul de la sediul operatorului economic ? se solicita pentru a se vedea ca operatorul economic nu este ?fictiv?, precum si a se vedea codul unic de inregistrare, numarul de ordine din registrul comertului.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, trebuie sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la data de 21.12.2011 vizat si inregistrat de organele competente - copie conform cu originalul
informatii generale - formular 7
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formularul 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
list principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
se vor prezenta mostre pentru fiecare produs din tabel. Acestea vor fi depuse la Biroul Achizitii Publice pana la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii care nu vor aduce mostre pentru toate produsele din tabel vor fi descalificati. Pentru ofertantul castigator se vor pastra mostrele ca etalon. Autoritatea contractanta restituie mostrele ofertantilor necastigatori in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se completeaza formularul 8mostre pentru fiecare produs din caietul de sarcini conform art. 188 alin 1, lit e din OUG 34/2006Ofertele neinsotite de mostre vor fi respinse(oferta neconforma)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de livrare
25%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2013 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2013 08:00
Locul: Biroul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice ofertant are dreptul sa participe la deschiderea ofertelor cf art. 33 alin. 2 din OUG 34/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul in care doua sau mai multe oferte situate pe primul loc au punctaj egal si pret egal, autoritatea contractanta va solicita o noua reofertare iin plic inchis in termen de 24 de ore de la data comunicarii conform precizarilor din adresa transmisa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt prevazute la art. 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: STR. SF DUMITRU NR. 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030079, Romania, Tel. +40 213124230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2013 11:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer