Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie "Dotari spatii de joaca"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.111.774 RON

Castigatorul Licitatiei: SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL
Anunt de atribuire numarul 127571/26.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118565
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala: Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Punct(e) de contact: Magdalena Popa, Tel. 0232/258190, Email: [email protected], Fax: 0232/258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie "Dotari spatii de joaca"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie "Dotari spatii de joaca" conform Caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43325000-7 - Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 111, 774.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Punctajul financiar
60%
Descriere:
2.
Termenul de livrare si montaj
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S151-250974din09.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 95944 Denumirea: Acord cadru de furnizare "Dotari spatii de joaca"
V.1) Data atribuirii contractului 11/10/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KING INDUSTRIAL ENTERPRISES SRL
Adresa postala: B-dul Libertatii, nr.1, bl.A1, SC 4, ap 71 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 053020, Romania, Tel. 021/3372371, Email: [email protected], Fax: 021/3372371
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17189527.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17111774.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi
Adresa postala: Str.A.Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700021, Romania, Tel. 0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/219660
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700064, Romania, Tel. 0232267582, Email: [email protected], Fax: 0232258190, Adresa internet (URL): www.primaria-iasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2011 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer