Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.093.790 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 106883/22.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121828
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Punct(e) de contact: NEATA CAMELIA, Tel. +40 212082525, In atentia: Directia de Logistica, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul I.G.P.R.- str. Leaota nr.2A, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente prin proiectul OLAF/2009/C4/050 ? ?Intarirea capacitatii tehnice a unitatilor specializate pentru a contracara activitatile economice ilegale ale grupurilor organizate?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35120000-1 - Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
34931500-7-Echipament pentru controlul traficului naval (Rev.2)
79714100-3-Servicii de localizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 093, 790RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
203019/2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S172-263270din04.09.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 209.521 Denumirea: Furnizare sistem monitorizare nave transport maritim
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala: STR.I.G. DUCA NR.36, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. 021/3033100, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/3033164, Adresa internet (URL): www.omnilogic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2105963.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 143300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 209.474 Denumirea: Furnizare echipamente inregistrare audio-video
V.1) Data atribuirii contractului 22.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMPEX SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: B-dul Unirii, Nr.6, Bl.8C, Sc.1, Et.2, Ap.4, Sect.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040101, Romania, Tel. 021/3370285, Email: [email protected], Fax: 021/3370285
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2105963.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 453990.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 209.522 Denumirea: Furnizare sistem localizare terminale mobile
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYBORG Informationsssysteme beschrankt haftende OHG
Adresa postala: Saarpfalz Park 15, Germania, Localitatea: NA, Cod postal: D-66450, Romania, Tel. 0722.63.00.00, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021.222.38.99
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2105963.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1496500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: ? OLAF/2009/C4/050 ? ?Intarirea capacitatii tehnice a unitatilor specializate pentru a contracara activitatile economice ilegale ale grupurilor organizate?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala: b-dul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia de Logistica
Adresa postala: str. Mihai Voda nr.6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Tel. +40 0212082525, Fax: +40 0213174965
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2012 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer