Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente IT in cadrul proiectului"Etajare, mansardare si extindere corp 4 Scoala Generala Ghimbav, str. Pietii, nr.70" - POR 2007-2013.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
644.917 RON

Castigatorul Licitatiei: BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142377/18.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137526
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Orasului ghimbav
Adresa postala: Str.Lunga, nr.69, ,Localitatea: Ghimbav, Cod postal: 507075, Romania, Punct(e) de contact: Sanda Vladau, Tel. +40 268258006, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 268258355, Adresa internet (URL): www.ghimbav.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente IT in cadrul proiectului"Etajare, mansardare si extindere corp 4 Scoala Generala Ghimbav, str. Pietii, nr.70" - POR 2007-2013.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ghimbav, str. Pietii, nr.70
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin proiectul ? Etajare, mansardare si extindere corp 4 Scoala Generala Ghimbav, str. Pietii, nr.70? ? cod SMIS 12074, se urmareste construire unui laborator de informatica modern, dotat cu tehnologie actuala si software adaptat nevoilor copiilor. Laboratorul va fi dotat cu 27 de calculatoare cu sistem de operare si soft office profesional (27buc). Pe langa acestea, cele 7 sali de clase vor avea table interactive(7buc) si cate un calculator portabil (7buc) cu soft office profesional (7buc) pentru asigurarea unei educatii la standarde europene. Deasemenea vor mai fi achizitionate: 1buc-videoproiector; 4 buc-imprimante multifunctionale Laser Jet; 2 buc ? copiatoare. Proiectul implementeaza sisteme informatice moderne, solutii/aplicatii informatice moderne.Deasemenea, in cadrul contractului sunt cuprinse: instalarea si punerea in functiune a echipamentelor achizitionate, precum si instruirea personalului si asigurarea asistentei tehnice pe perioada garantiei la punctul de lucru al achizitorului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
48317000-3-Pachete software pentru editare de text (Rev.2)
72600000-6-Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
644, 917RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S052-084309din14.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3578 Denumirea: Achizitie echipamente IT si servicii de asistenta tehnica
V.1) Data atribuirii contractului 27.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: STR. MEMORANDULUI NR. 33, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500045, Romania, Tel. 0268 410420, Email: [email protected], Fax: 0268 410422, Adresa internet (URL): www.brahms.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 689138.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 644917.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007 - 2013 proiectul?Etajare, mansardare si extindere corp 4 Scoala Generala Ghimbav, str. Pietii, nr.70?, Axa prioritara 3.Imbunatatirea infrastructurii sociale, cod SMIS 12074.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Oferta trebuie sa cuprinda echipamentele, instalarea si punerea in functiune, instruirea personalului si asigurarea asistentei tehnice pe perioada garantiei la punctul de lucru al achizitorului.Contul de garantie autoritatea contractanta: RO36TREZ1375006XXX000034
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Ghimbav - compartimentul achizitii publice
Adresa postala: Str. Lunga, nr.69, Localitatea: Ghimbav, Cod postal: 507075, Romania, Tel. +40 268258006, Email: [email protected], Fax: +40 268258355, Adresa internet (URL): www.ghimbav.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer