Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente IT, softuri si servicii (instalare/montare si configurare) pentru Colegiul National Moise Nicoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.571.961 RON

Castigatorul Licitatiei: LASTING SYSTEM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142288/17.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138380
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Ciobancan Iulian, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente IT, softuri si servicii (instalare/montare si configurare) pentru Colegiul National Moise Nicoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Colegiul National Moise Nicoara, Arad Piata Moise Nicoara nr.1
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente IT, softuri si servicii (instalare/montare si configurare) pentru Colegiul National Moise Nicoara. Echipamentele sunt legate la reteaua existenta in sali de clasa, laboratoare, sala profesorala si spatii administrative
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
30120000-6-Echipament de fotocopiere si de tiparire offset (Rev.2)
30191200-6-Retroproiectoare (Rev.2)
32412110-8-Retea internet (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 571, 960.93RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S046-074161din06.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 44472 Denumirea: Achizitie echipamente IT, softuri si servicii (instalare/montare si configurare) pentru Colegiul Nat
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LASTING SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: str. Miron Costin nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300174, Romania, Tel. 0256.201.279, Email: [email protected], Fax: 0256.201.279, Adresa internet (URL): http: //www.lasting.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1574420.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1571960.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect apartinand domeniului major de interventie : Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii socialeDomeniul major de interventie 3.4?Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare , universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua ?din cadrul POR 2007 - 2013
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii acestora.Clasificare CPVobiect suplimentar: 51610000-1- sisteme de instalare/montareechipamente IT
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Arad, sectia comerciala
Adresa postala: Bulevardul Vasile Milea nr.2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer