Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie echipamente loturile 1 si 3 neatribuite in cadrul procedurii de atribuire initiata in data de 24.11.2012, in cadrul proiectului ? Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
676.165 RON

Castigatorul Licitatiei: Power Net Consulting S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144264/27.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140381
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Gerard OANCA, Tel. +40 249431080, Email: [email protected], Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie echipamente loturile 1 si 3 neatribuite in cadrul procedurii de atribuire initiata in data de 24.11.2012, in cadrulproiectului ? Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bursa de cereale - orasul Corabia, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop achizitia deechipamente loturile 1 si 3 neatribuite in cadrul procedurii de atribuire initiata in data de 24.11.2012, in cadrulproiectului ? Bursa de cereale in orasul Corabia, judetul Olt ? conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.Lotul 1- echipamente IT si aplicatii informaticeLotul 3 -echipamente de laboratorDomeniul: furnizare produseLot 1: Echipamentesi aplicatii informatice-calculator tip desktop-10 buc;
- notebokk-2 buc;
- computer-2buc;
- imprimanta reta A3-2 buc;
-server -1 buc;
-fax scanner-2 buc;
-ecran LCD 127 cm-1 buc;
-router whirless-1 buc-video proiector-2 buc;
-ecran electric-2 buc;
-sistem operare windows XP si ofiice XP sau echivalent -12 buc;
-aplicatie infomatica specifica bursei ERP-1 buc;Lot 3: Echipamente de laborator- prelevator automat pentru cereale- 1 buc;
-sonda prelevare cereale- 1 buc;
- divisor probe cereale- 1 buc;
- sistem automat pentru curatare probe- 1 buc;
-numarator de seminte- 1 buc;
-mori de laborator-1 buc;
- balanta tehnica- 1 buc;
- balanta hectolitrica- 1 buc;
- umidometru cu det masei hectolitrice-1 buc;
- densi umidometru cereale- 1 buc;
-densi higrometru cereale- 1 buc;
- spectofotometru ? 1 buc;
- analizor automat cereale(proteina, umiditate, amidonul, glutenul umed si zeleny)- 1 buc;
- sistem mineralizare- 1 buc;valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 847.450 LEILot 1:679.150lei din care: - echipamente IT ? 169.150 lei- aplicatie informtaica -510.000 lei.Lot 3:168.300 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48219300-9 - Pachete software de administrare (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
30232000-4-Echipament periferic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
676, 165.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5307
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S113-192678din13.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 126 Denumirea: Lotul I - echipamente IT si aplicatii informatice, in cadrul proiectului Bursa de cereale Corabia
V.1) Data atribuirii contractului 20.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Power Net Consulting S.R.L.
Adresa postala: B-dul Constructorilor nr 22 bloc 20 sc B at 7 ap 97 sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020085, Romania, Tel. 021 201 94 81, Email: [email protected], Fax: 021 212 39 34, Adresa internet (URL): www.power.ro
AEGO BUSINESS CONSULTING SRL
Adresa postala: B-dul AVIATORILOR, NR.52, Ap.1-2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011421, Romania, Tel. +40 0728313724, Email: [email protected] , [email protected], Adresa internet (URL): www.iq-factor.ro
SC BINARY SOFTWARE SRL
Adresa postala: CRAIOVA, STR. NICOLAE TITULESCU, BL. C1, SC. 1, AP. 2, JUDETUL DOLJ, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200152, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 679150.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 676165.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL2007-2013Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si localDomeniul major de interventie 4.1..-Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala- Fonduri Europene? 50 % din care: (fonduri FEDR 86, 73 %, Bugetul de Stat - Fondul National ? 13, 27%)- Bugetul Local ? 50 %
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale.In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu pret egal, care se claseaza pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertantii. Ofertele vor fi prezentate sigilate, in plic inchis, la sediul Autoritatii contractante in termenul precizat in solicitare. In cazul in care ofertele financiare retransmise contin preturi egale, se va solicita transmiterea unei noi oferte financiare in vederea departajarii ofertelor depuse, care au intrunit preturi egale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: BD. A.I. CUZA nr. 14, Slatina, jud.Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel. +40 249431080, Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer