Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie elemente de etansare - S. Termoserv Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 82850/23.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA
Adresa postala: CALEA UNIRII NR. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Tranzactii Comerciale, Tel.0351403446, In atentia: Dna daniela Ciuca, Email: [email protected], Fax: 0251594837, Adresa internet (URL): www.cencraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie elemente de etansare - S. Termoserv Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Termoserv Craiova, loc. Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, jud. Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie elemente de etansatre sucursala Termoserv Craiova
Lot 1- Snur nonazbest teflonat p=35bar, v=35m/s, T=280°C, seciune patrat-STAS 7018-90;
Lot 2 -Snur nonazbest grafitat p=250bar, T=570°C, seciune patrat-STAS 7018-90;
Lot 3 - nur nonazbest uscat alb p=5bar, T=300°C, seciune patrat-STAS 7018-90;
Lot 4-nur bumbac imbibat cu seuP=10bar, T=150°C, seciune patrat-STAS 7018-90;
Lot 5 - Placa nonazbest P=40bar , T=250°C, densitatea2, 3kg/dmcSTAS 10502-76, ISO 6283-95
Lot 6 - Cauciuc STAS 6437-74
Lot 7 - Cauciuc vulcanzare;
Lot 8 - nur etanare din cauciuc ISO 3601;
Lot 9 -Garnituri cauciuc STAS 6437-74;
Lot 10 - Simeringuri STAS 7950/1/2/3, DIN ISO 1629;
Lot 11 - Banda teflon 12.7mmx0.1mmx12m
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34312500-2 - Garnituri de etansare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie elemente de etansare - S. Termoserv Craiova, in cantitatile si conform cerintelor din caietul de sarcini. Se va depune oferta completa pe unul sau mai multe loturi.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 562, 135RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
(Lot 1=300 lei, Lot 2= 2.200 lei, Lot 3= 19.200 lei, Lot 4 = 450 lei, Lot 5 =300 lei, Lot 6 = 350 lei, Lot 7 = 0 lei; Lot 8 = 150 lei, Lot 9 = 0 lei, Lot 10 = 300 lei, Lot 11= 0 lei)Total=23250 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata a operatorilor economici carora li s-a atribuit contractul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006. Certificate constatatoare privind plata impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; Certificat de inregistrare la Registrul Comertului; Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani , insotita de certificari de buna executie; Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu 1 runda de participare. Pentru a participa la faza finalaofertantii trebuie obligatoriu sa fie inregistrati in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.08.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2009 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2009 14:00
Locul: Sala de licitatii a CEN Craiova, etaj III
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 14, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 200134, Romania, Tel.0251-418.568, Fax: 0251-415.601
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Fax: 021-310.46.425/10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridical SC CEN Craiova SA
Adresa postala: Str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel.0351-403.362, Fax: 0351-449.550
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2009 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer