Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE FRUCTE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
752.323 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LOIAL OFFICE SRL
Anunt de atribuire numarul 146076/10.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143390
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6
Adresa postala: STR. CERNISOARA , NR. 38-40, SECTOR 6, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: GEORGIANA PREDA, Tel. +40 217457004, Email: [email protected], Fax: +40 217457004, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE FRUCTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LOCATIILE DIN SUBORDINEA DGASPC SECTOR 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE LEGUME CONFORM SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222000-3 - Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
03222300-6-Fructe, altele decat cele tropicale (Rev.2)
03222330-5-Fructe samburoase (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
752, 323RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S168-291237din30.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 255 Denumirea: ACHIZITIE FRUCTE
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LOIAL OFFICE SRL
Adresa postala: STR CORVINILOR NR 5, SUBSOL, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 2103526
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 752323.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertle clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS
Adresa postala: STR CERNISOARA NR 38-40 SECTOR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 217457004, Fax: +40 217457004
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer