Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie gaze medicinale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
838.770 RON

Castigatorul Licitatiei: LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145440/16.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141847
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino
Adresa postala: Str.Ion Movila nr.5-7 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 73206, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Uleia, Tel. +40 122107100, Email: [email protected], Fax: +40 122106435, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitie gaze medicinale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul spitalului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie oxigen medicinal lichid, servicii de intretinere si verificare periodica a echipamentelor si asigurarea prelungirii autorizatiei periodice, taxa suplimentara transport aoto, protoxid de azot, chirie butelii de azot medicinal.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2)
75122000-7-Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
838, 770RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S151-262372din06.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6673 Denumirea: achizitie gaze medicinale
V.1) Data atribuirii contractului 03.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Avram Imbroane nr.9, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300136, Romania, Tel. 0256 300737, Email: [email protected], Fax: 0256 225 607
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 860600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 838770.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul cl dr. I. Cantacuzino
Adresa postala: str. Ion Movila nr. 5-7 sector 2, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 73206, Romania, Tel. +40 122107100, Email: [email protected], Fax: +40 122106435
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer