Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Grup electrogen automat 630kVa si lucrari instalatii electrice aferente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
875.502 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA
Anunt de atribuire numarul 145584/17.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142810
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC Informatica Feroviara SA
Adresa postala: Strada Gara de Nord, Nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010855, Romania, Punct(e) de contact: Florina IFTODE, Tel. +40 212232778, Email: [email protected], Fax: +40 212232779, Adresa internet (URL): www.infofer.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Soc.Com. cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
Altele: IT
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Grup electrogen automat 630kVa si lucrari instalatii electrice aferente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Strada Garii de Nord nr.1 sector 1 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract Achizitieptr. Grup electrogen automat 630kVa si lucrari instalatii electrice aferente
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121000-0 - Grupuri electrogene (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
875, 502.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1429/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S154-268050din18.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: F-700 Denumirea: FURNIZARE GRUP ELECTROGEN 630 kVA SI LUCRARIDE INSTALATII ELECTRICE AFERENTE
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA
Adresa postala: STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR.21 a, JUD.SUCEAVA, ,Localitatea: CAMPULUNG MOLDOVENESC, Cod postal: 725100, Romania, Tel. 0232412333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 991000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 875502.08 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Referitor la clarifiari: Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribui re se vor face numai in scris.Modul de transmitere: fax (021.311.02.30) si e-mail ([email protected]). Data limita de transmitere araspunsului la calrificari: conformprevederilor art.78, 79 din OUG nr.34/2006.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale si clasate pe primul loc se va face prin prezentareade noi oferte financiare cu noi preturi pentru produsele si lucrarile solicitate (in plic sigilat) care vor fi deschisede comisia deevaluare.Reprezentantii ofertantilorpot asista lala deschiderea ofertelor doarcu imputernicire scrisa si semnata de persoanele competente insotita de copia actuluide identitate(imputernicireava mentiona nivelul de delegare al reprezentantului).In cazul ofertantilor de altanationalitate decat cea romana, documentelevor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC INFORMATICA FEROVIARA SA -OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR GARII DE NORD NR. 1 SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 080155, Romania, Tel. +40 2232778, Fax: +40 2232779
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer