Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE HRANA USCATA PENTRU CAINI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.600 RON

Castigatorul Licitatiei: FARMAVET S.A.
Anunt de atribuire numarul 122507/07.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 115904
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
Adresa postala:  Calea Calarasilor, nr. 179, SECTOR 3, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030631, Romania, Punct(e) de contact:  Aura Mirea, Tel. 0213129510, Email:  [email protected], Fax:  0213129510, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE HRANA USCATA PENTRU CAINI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: : BDUL TH. PALLADY NR. 262 SECTOR 3 BUCURESTISTR. COMPLEXULUI NR. 2, MIHAILESTI, JUD. GIURGIU
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
HRANA USCATA PENTRU CAINI-In conformitate cu prevederile art. 27 al (5) din OUG 34/2006, ASPA aplica Procedura aleasa pentru atribuirea contractului de achizitie publica, conform programului de achizitii si Capitolul III, Sectiunea a-II-a a din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, Capitolul IV Sectiunea a-I-a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare este licitatia deschisa, chiar daca valoare achizitiei este sub pragul valoric de 15000 de euro pentru urmatoarele motive: -In bugetul aprobat pe anul 2011 sunt aprobate fonduri in cuantum de 235000 euro-achizitia hrana uscata se face pentru numarul actual de caini care sunt cazati in adaposturile ASPA pentru o perioada de 3 luni.-acest numar va creste prin deschiderea unor noi adaposturi pe parcursul anului 2011 si in aceasta situatie se va ajuge la ipoteza depasirii pragului valoc de 15000 de euro. In scopul gestionarii fondurilor publice conform OUG 34/2006 se va aplica procedura de licitatie deschisa si totodata pentru a se achiziona hrana pe parcursul anului 2011 conform necesitatilor fara a se impiedica activitatea ASPA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15713000-9 - Hrana pentru animale de companie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2134/25.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2460 Denumirea: HRANA USCATA CAINI
V.1) Data atribuirii contractului 6/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMAVET S.A.
Adresa postala:  Calea Giulesti nr 333 , sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060268, Romania, Tel. 2219960, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  2206932, Adresa internet (URL):  www.farmavet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI, SECTIA COMERCIALA
Adresa postala:  BDUL UNIRII NR. 37, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021 - 408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021 - 408.36.00, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic Contencios
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr. 179, sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030631, Romania, Tel. 021.312.95.10, Email:  [email protected], Fax:  021.312.95.10, Adresa internet (URL):  www.aspa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2011 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer