Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE LA PACHET:L155/08-Tratare neutru in st. 110 kV Buzias, Cetate; L156/08-Tratare neutru in st.110kV Chisineu Cris; L157/08-Tratare neutru in st.110 kV Fantanele si Deva CFR.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.003.745 RON

Castigatorul Licitatiei: Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Anunt de atribuire numarul 99054/14.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 85452
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala:  str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300115, Romania, Punct(e) de contact:  Ciprian Stefan, Tel. 0256405305, In atentia:  Nora Arbanas, Email:  [email protected], Fax:  0256405309, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE LA PACHET: L155/08-Tratare neutru in st. 110 kVBuzias, Cetate; L156/08-Tratare neutru in st.110kV Chisineu Cris; L157/08-Tratare neutru in st.110 kV Fantanele si Deva CFR.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile: Buzias, Timisoara, Chisineu Cris, Fantanele, Deva
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractuleste format din 3 lucrari individuale ( L155/08 + L156/08 + L157/08), va fi realizat in5 st de transf 110 kV si consta din : - elaborare DDE, Doc As-Built ? cu precizarea costurilor aferente in oferta;
- lucraride constructii ( terasamente, tamplarii, tencuieli, zugraveli, demolari, etc)-lucrari de montare echipam., gospodarii de cabluri, instalatii de legare la pamant;
- probe si verificari, PIF;Beneficiarul pune la dispozitie pt.toate cele 3 lucrariechip. primare, dulap. de protectii, transf. de tens si curent, cutiile de cleme sir, cablurile de circ secundare, conectorii pt.interfata RTU- Nu se oferteaza intreruperile si repunerile sub tensiune ( nu se platesc)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 003, 745RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 215 Denumirea: Achiz la pachet: Tratare neutru in statii 110 kV: L155/08 +L156/08 + L157/08
V.1) Data atribuirii contractului 6/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.
Adresa postala:  sos. Stefan cel Mare, nr.1A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011736, Romania, Tel. 021/306170, Email:  [email protected], Fax:  021/3065104
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2110610.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2003745.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu se accepta ca pretul ofertei sa depaseascavaloarea fondurilor alocate ( valoarea supusa licitatiei).Se precizeaza: Valoare totala estimata pt. stabilirea procedurii este 4.732.910 lei fara TVA, din care: -Valoarea supusa licitatiei este 2.110.610 lei fara TVA- Valoarea utilaje, echip, materiale puse la dispozitie de Enel este 2.662.300 lei fara TVA
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, ,Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelTimisoara
Adresa postala:  P-ta Tepes Voda nr. 2A Timisoara; cod postal: 5, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  30001, Romania, Tel. 0256/494650, Fax:  0256/310641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Enel Distributie Banat
Adresa postala:  sediul Enel Distributie Banat cod postal: telefon: fax: , Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300115, Romania, Tel. 0256/405045, Fax:  0256/405346
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2010 11:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer