Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE LENJERIE DE PAT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
726.483 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL CONF GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 97072/07.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 86815
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII -UNITATEA MILITARA 02290 HEMEIUS
Adresa postala:  strada CALEA MOLDOVEI, nr. 1, Localitatea:  Hemeius, Cod postal:  607235, Romania, Punct(e) de contact:  PATRANIA DANIEL, MITRUT MARIUS, Tel. 0234/217290, In atentia:  COMPARTIMENT ACHIZITII, Email:  un[email protected], Fax:  0234/217012, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE LENJERIE DE PAT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatea Militara 02290, localitatea Hemeius, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unor bunuri materiale de natura "lenjerie de pat".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39512100-5 - Cearsafuri (Rev.2)
39512500-9-Fete de perna (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
726, 483RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25/II
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S63-093959din31.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A1-340 Denumirea: ACORD-CADRU DE FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL CONF GRUP S.R.L.
Adresa postala:  SECTOR 3, STARDA RACARI, NUMARUL 5, CONSTRUCTIE CORP 51B, ETAJ 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031827, Romania, Tel. 021/3466595, Email:  [email protected], Fax:  021/3445276, Adresa internet (URL):  www.gcg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2941.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2930.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: A1-341 Denumirea: ACORD-CADRU DE FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INDIGO S.R.L.
Adresa postala:  Triumfului nr. 1 A, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310113, Romania, Tel. 0724/618.102, Email:  [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1079831.93 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 723553.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr 4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234514419, Email:  [email protected], Fax:  0234525211, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Strada Cuza Voda nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234513296, Email:  [email protected], Fax:  0234514275, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al U.M. 02290
Adresa postala:  str. Calea Moldovei, nr. 1, Localitatea:  Hemeius, Cod postal:  607235, Romania, Tel. 0234217290, Email:  [email protected], Fax:  0234217012
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2010 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer