Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie lucrari de constructii (reabilitare spital, organizare de santier, probe tehnologice, dotari specifice infrastructurii de sanatate) pentru proiectul: Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.582.044 RON

Castigatorul Licitatiei: Vamed Standortentwicklung und Engineering Gmbh
Anunt de atribuire numarul 113500/27.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 108024
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala:  Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130060, Romania, Punct(e) de contact:  Gabriela IURCU, Tel. +40-245-207.629, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-616.827, Adresa internet (URL):  www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie lucrari de constructii (reabilitare spital, organizare de santier, probe tehnologice, dotari specifice infrastructurii de sanatate) pentru proiectul: Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul Judetean Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii (reabilitare spital, organizare de santier, probe tehnologice, dotari specifice infrastructurii de sanatate) pentru proiectul: Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
33100000-1-Echipamente medicale (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 582, 044.03RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Oferta Tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15960/23.12.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S254-390732din28.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 199 Denumirea: Contract de executie lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 4/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Vamed Standortentwicklung und Engineering Gmbh
Adresa postala:  str. Barbu Vacarescu, nr. 111, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020284, Romania, Tel. +43/1/60127/391
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58876428.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58582044.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional ? Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale - Domeniul Major de Interventie 3.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala:  B-dul Independentei nr. 34, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130104, Romania, Tel. +40-245-612.344, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-611.893, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala:  B-dul Independentei nr. 34, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130104, Romania, Tel. +40-245-612.344, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-611.893, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita ? Directia Achizitii Publice ? Servicii, Lucrari, Produse
Adresa postala:  Piata Tricolorului nr. 1, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130060, Romania, Tel. +40-245-207.612, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-616.827, Adresa internet (URL):  www.cjd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2011 13:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer