Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Lucrari Modernizare Baza Sportiva


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.944.850 RON

Castigatorul Licitatiei: COMINCO S.A.
Anunt de atribuire numarul 111990/22.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 106329
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Radauti
Adresa postala:  str Piata Unirii nr. 2- 4, Localitatea:  Radauti, Cod postal:  7254000, Romania, Punct(e) de contact:  Aurel OLAREAN, Tel. 0230 56 11 40, Email:  [email protected], Fax:  0230 56 47 03, Adresa internet (URL):  www.primariaradauti.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Lucrari Modernizare Baza Sportiva
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Radauti, Str. Stefan cel Mare
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lucrari modernizare Baza Sportiva situata in Municipiul Radauti, Str. Stefan cel Mare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 944, 850RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1045 Denumirea: Acord cadru de lucrari "Modernizare baza sportiva"
V.1) Data atribuirii contractului 1/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMINCO S.A.
Adresa postala:  B-DUL MAGHERU NR.31 SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010325, Romania, Tel. 021/316.55.45, Email:  [email protected], Fax:  021/316.55.27
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5288000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4944850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan Cel Mare Nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230 215383, Fax:  0230 215383
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic al Primariei Municipiului Radauti
Adresa postala:  Municipiul Radauti, Str. Piata Unirii Nr. 2, Localitatea:  Radauti, Cod postal:  725400, Romania, Tel. 0230 561140, Fax:  0230 564703
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2011 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer