Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie masa de operatie cu accesorii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.961 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNOPLUS SERVICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 5996/16.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Colentina
Adresa postala: Sos.Stefan cel Mare nr.19-21, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 20175, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Preoteasa, Tel.3174785, 318.06.66, Email: [email protected], Fax: 316.55.12
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitie masa de operatie cu accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sos. Stefan cel Mare nr. 19-21 sector 2 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
masa de operatie cu accesorii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192230-3 - Mese de operatie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 961RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6950
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7413 Denumirea: Achizitie masa de operatie cu accesorii
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOPLUS SERVICE S.R.L.
Adresa postala: Str. Odobesti nr.1, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032151, Romania, Tel.3485282, Email: [email protected], Fax: 3485343, Adresa internet (URL): www.tehnoplus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 38000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37961.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul Natioanl de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei nr. 5 sector 4, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 042150
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Spitalului Clinic Colentina
Adresa postala: sos. Stafn cel Mare nr. 19-21 sect.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020125, Tel.317.47.85, Fax: 316.55.12
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2007 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer