Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie materiale de reparatii


Anunt de intentie numarul 26649/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Adresa postala: str. Vasile Lupu nr. 57 A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700309, Romania, Punct(e) de contact: Matei Marian, Tel. +40 372797671, Email: [email protected], Fax: +40 232240088, Adresa internet (URL): www.dasiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Achizitie materiale de reparatii
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : sediile centrelor de plasament din subordinea DGASPC Iasi
Cod NUTS: RO213 - Iasi
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 250, 000RON
achizitia de materiale de constructie si reparatii necesare pentru reparatii curente
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
44100000-1 - Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)
31200000-8-Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)
44500000-5-Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 30.04.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Cerere de oferte. Cerintele de calificare si selectie: a) Situatia personala a ofertantului: completare formulare: Declaratie de eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in preved. art. 181 din OUG nr. 34/2006, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69.1 din OUG nr. 34/2006, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind calitatea de participant la procedura cu oferta independenta cf Ordin ANRMAP 314/2010; prezentarea: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale). b) Capacitatea de exercitare a activitatii procesionale: prezentarea: Certificat constatator emis de ORC. c) Capacit. economica si financiara: completare formulare: Inform. generale cuprinzand si CA pe ultimii 3 ani. d) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: completare formulare: Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer