Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PERIODICA STRAZI, PARCARI IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.239.840 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCTII RMI SRL
Anunt de atribuire numarul 144168/22.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141034
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administratiei Publice Juridic, Compartimentul Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: Director executiv DAPJ cons. jur. Chiriac Robert Ionut, responsabil procedura ing. Pietraru Mariana, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PERIODICA STRAZI, PARCARI IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Marasesti, nr. 106 din Municipiul Onesti, jus Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MATERIALE DESTINATE LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE PERIODICA STRAZI, PARCARI IN MUNICIPIULONESTI, JUDETUL BACAU - 5 LOTURI: LOT 1 - Agregate de balastiera;LOT 2 - Agregate de cariera;LOT 3 - Filer de calcar;LOT 4 - Bitum rutier D70/100;LOT 5 - Emulsie cationica bituminoasa cu rupere rapisa EBCR 60.Se va include in pretul ofertat transportul, inacarcatul si descarcatul produselor furnizate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
14212300-3-Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
44113610-4-Bitum (Rev.2)
44921300-5-Piatra calcaroasa (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 239, 840RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S111-189484din11.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18754 Denumirea: LOT II - AGREGATE DE CARIERA
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCTII RMI SRL
Adresa postala: str.Anghel Saligny nr.6, camera nr.1, jud.Bacau, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601159, Romania, Tel. +04 0744578062, Email: [email protected], Fax: +04 0334801873
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 368500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 405100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 18696 Denumirea: LOT IV - ACHIZITIOANREA DE BITUM RUTIER TIP D70/100
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALCADIBO TRADING S.A.
Adresa postala: Str.Pasajul Scolii, Nr.70, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110078, Romania, Tel. 0722525253;0248211750, Email: [email protected], Fax: 0248216821;0248211750, Adresa internet (URL): www.alcadibo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 711000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 708400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 19858 Denumirea: LOT I - AGREGATE DE BALASTIERA
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RH EVAL SRL
Adresa postala: Bacau, str.Arinilor nr.38, jud.Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600351, Romania, Tel. +04 0234562043, Email: [email protected], Fax: +04 0234562043
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126340.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234514419, Email: [email protected], Fax: +40 234525221, Adresa internet (URL): http: //www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice-Juridic - Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul Oituz, nr. 17, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +040 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer