Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizitie materiale electrice?LOT I : ?Materiale electrice destinate iluminatului public in municipiul Onesti?, LOT II :?Materiale electrice pentru instalatia de semaforizare a Municipiului Onesti?, LOT III :?Materiale electrice destinate intretinerii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
53.547 RON

Castigatorul Licitatiei: RETEL GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145076/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142601
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Onesti
Adresa postala: B-dul OITUZ, Nr.17, ,Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 234317132, In atentia: ing. Camelia Paval, responsabila procedura, cons. Leustean Elena, Email: [email protected], Fax: +40 234313911, Adresa internet (URL): www.onesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Achizitie materiale electrice?LOTI : ?Materiale electrice destinate iluminatului public in municipiul Onesti?, LOT II : ?Materiale electrice pentru instalatia de semaforizarea Municipiului Onesti?, LOT III : ?Materiale electrice destinate intretinerii curente a Municipiului Onesti ?;
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Onesti, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Achizitie materiale electrice?LOTI : ?Materiale electrice destinate iluminatului public in municipiul Onesti?LOT II : ?Materiale electrice pentru instalatia de semaforizarea Municipiului Onesti?, LOT III : ?Materiale electrice destinate intretinerii curente a Municipiului Onesti ?;Se va include in pretul ofertat si transportul, incarcatul si descarcatul produselor furnizate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928530-2 - Lampi de iluminat stradal (Rev.2)
31500000-1-Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)
31519200-9-Lampi cu neon (Rev.2)
34996100-6-Semafoare (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
53, 547.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23656 Denumirea: Materiale electrice pentru iluminatul public in Municipiul Onesti - Lot I
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETEL GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Oituz, Bl. 26, Sc.A, Et.1, Ap.7, Localitatea: Onesti, Cod postal: 60110, Romania, Tel. 0742675851, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 139581.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110651.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 23657 Denumirea: Materiale electrice pentru instalatiade semaforizare a Municipiului Onesti - Lot II
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETEL GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Oituz, Bl. 26, Sc.A, Et.1, Ap.7, Localitatea: Onesti, Cod postal: 60110, Romania, Tel. 0742675851, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58302.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53547.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 23658 Denumirea: Materiale electrice destinate intretinerii curente a Municipiului Onesti - Lot III
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETEL GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str.Oituz, Bl. 26, Sc.A, Et.1, Ap.7, Localitatea: Onesti, Cod postal: 60110, Romania, Tel. 0742675851, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44003.47 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Sg. modificare a continutului prop. financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice, conf. art.80 din HG 925/2006 cu modif. si complet. ult. 2. Compararea valorilor ofertate se va face la pretul fara TVA. 3. Daca vor fi 2 sau mai multe oferte admisibile cu valori ofertate egale clasate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita reofertarea intr-un termen rezonabil stabilit. Autor. contract. va solicita clarif. prin intermediu SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 4. Pe parcursul evaluarii, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prez. de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calif. sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, in conformitate cu art. 35 din H.G. 925/2006, cu mod. si complet. ult. 5. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Pentru vizualizarea docum. de atribuire incarcate in SEAP, op.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Corespondenta se va realiza prin intermediul SEAP si/sau pe fax. OFERTANTII VOR LUA TOATE MASURILE NECESARE PENTRU CA NUMERELE DE FAX DECLARATE IN FORMULARUL 9 SI CONTUL DE ACCES DE PE SEAP SA FIE FUNCTIONALE PE TOATA PERIOADA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau , Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare , nr 1 , localitatea Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 60266, Romania, Tel. +40 234514419, Email: [email protected], Fax: +40 234525221, Adresa internet (URL): http: //www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratiei Publice- Juridic-Biroul Juridic al Municipiului Onesti
Adresa postala: b-dul Oituz nr. 17, municipiul Onesti, judetul Bacau, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601032, Romania, Tel. +40 234324243-522, Email: [email protected], Fax: +40 234313911
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer