Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie materiale pt lucrari revizii poduri dunarene: vopsea, grund, diluant, chit de rosturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
50.150 RON

Castigatorul Licitatiei: POLICOLOR S.A.
Anunt de atribuire numarul 138886/07.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131513
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, aleea Albastrelelor, nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Belu Daniela, Tel. +40 241617402, Email: [email protected], Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie materiale pt lucrari revizii poduri dunarene: vopsea, grund, diluant, chit de rosturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - magazia sectiei L5 Cernavoda
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare materiale revizii poduri dunarene - grund anticoroziv - 2500 kg;
- vopsea gri 821.5 - 2300 kg;
- vopsea gri 821.6 - 2200 kg;
- diluant - 1280 kg;
- chit rosturi - 30 kg , conform caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44812100-6 - Emailuri si smalturi (Rev.2)
24963000-2-Produse anticorozive (Rev.2)
44831300-7-Chituri (Rev.2)
44832200-3-Diluanti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
50, 150RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/490/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 510 Denumirea: Materiale necesare lucrari de revizii poduri dunarene
V.1) Data atribuirii contractului 02.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLICOLOR S.A.
Adresa postala: BD.THEODOR PALLADY NR.51, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032258, Romania, Tel. 021 345 17 30, Email: [email protected], Fax: 021 345 19 30, Adresa internet (URL): www.policolor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58496.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta ? Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor, nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2012 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer