Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie materiale sanitare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.126 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIROM GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 24970/13.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Punct(e) de contact: Lorena Toader, Tel.311.89.70, Email: [email protected], Fax: 319.30.72, Adresa internet (URL): Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie materiale sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante - Serviciu Farmacie
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tavite renale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33140000-3 - Consumabile medicale nechimice si consumabile hematologice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 126RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 433 Denumirea: Achizitie materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 12/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIROM GROUP S.R.L.
Adresa postala: B-DUL. GHEORGHE SINCAI, NR. 9, BL. 3, SC. A, APT. 3, PARTER, SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040312, Romania, Tel.021/330.60.26, Email: [email protected], Fax: 021/330.60.27
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41126.40 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se transmit consiliului National de Solutionare a contestatiilor.Procedura de solutionare a contestatiilor este prevazuta la art.255 a 282 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul autoritatii contractante- Oficiul Contencios ( Consilier juridic Boboc Daniela)
Adresa postala: str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Tel.021-319.30.51/int 803, Fax: 021-319.30.72
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2008 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer