Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente-Antineoplazice


Anunt de participare numarul 139859/20.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: EC.STANCULESCU CORNELIU, Tel. +40 241503525, In atentia: SERV.ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 241619260, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis nr.145, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII, Tel. +40 241503525, In atentia: Ec.Stanculescu Corneliu, Fax: +40 241619260
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente-Antineoplazice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic JUdetean de Urgenta Constanta , B-dul Tomis nr. 145 ?Farmacia Spitalului
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 29, 327, 655.84 si 52, 440, 719.76RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia 2 (doua) contracte subsecvente /fiecare lot cu o durata de 12 luni.Valoarea unui contract subsecvent se regaseste in Caietul de sarcini .
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului-cadru il constituie achizitia de medicamente-Antineoplazice destinate derularii corespunzatoare activitatii in cadrul programului.
Nr.Crt. Denumire medicament Cantitate minima Cantitate maxima
1 Cytarabinum 20 mg/ml-5 ml 528 960
2 Cytarabinum 50 mg/ml-20 ml 168 336
3 Asparaginazum 10000 u.i. 24 96
4 Bevacizumabum 25 mg/ml-4 ml 504 1056
5 Bevacizumabum 25 mg/ml-16 ml 792 1200
6 Bleomycinum Sulfas 15 mg 600 840
7 Acidum Ibandronicum 6 mg/6 ml 240 480
8 Calcii Folinas 10 mg/ml-10 ml 720 2160
9 Calcii Folinas 3 mg/ml-10 ml 3600 7200
10 Irinotecanum 20 mg/ml-5 ml, 100 mg 720 1560
11 Irinotecanum 20 mg/ml-15 ml, 300 mg 240 480
12 Carboplatinum 10 mg/ml-15 ml, 150 mg 720 1920
13 Carboplatinum 10 ml/ml-45 ml, 450 mg 480 1440
14 Cisplatinum 0, 5 mg/ml-100 ml, 50 mg 4800 8400
15 Cisplatinum 0, 5 mg/ml-20 ml, 10 mg 2400 4320
16 Triptorelinum 11, 25 mg 408 672
17 Triptorelinum 3, 75 mg 168 360
18 Docetaxelum 10 mg/ml-2 ml 768 1248
19 Docetaxelum 10 mg/ml-8 ml 480 720
20 Docetaxelum 10 mg/ml-16 ml 480 960
21 Doxorubicin 2 mg/ml-25 ml, 50 mg 96 240
22 Doxorubicin 2 mg/ml-5 ml, 10 mg 96 240
23 Leuprorelinum 22, 5 mg 240 720
24 Oxaliplatinum 5 mg/ml-10 ml, 50 mg 1560 2040
25 Oxaliplatinum 5 mg/ml, 150 mg 720 1152
26 Cyclophosphamidum 200 mg 16800 21600
27 Epirubicinum 2 mg/ml-25 ml, 50 mg 1920 3600
28 Epirubicinum 2 mg/ml-50 ml 1320 2160
29 Epirubicinum 2 mg/ml-5 ml, 10 mg 1680 2880
30 Etoposidum 20 mg/ml-5 ml, 100 mg 1920 2880
31 Fulvestrant 250 mg/5 ml 192 288
32 Fludarabinum 25 mg.ml-5 ml 120 360
33 Fluorouracilum 50 mg/ml-20 ml, 1000 mg 7200 12000
34 Gemcitabinum 200 mg 3120 5520
35 Gemcitabinum 1 g 2400 6000
36 Trastuzumabum 150 mg 2184 3600
37 Ifosfamidum 1 g 480 960
38 Interferonum Alfa 2B 18 m.u.i. 3600 5280
39 Cladribinum 2 mg/ml-5 ml 96 192
40 Rituximabum 10 mg/ml-10 ml 552 840
41 Rituximabum 10 mg/ml-50 ml 360 600
42 Paclitaxelum 30 mg 4080 4800
43 Paclitaxelum 150 mg 1680 2160
44 Vincristinum 1 mg 1200 1920
45 Filgrastimum 30 mu/0, 5 ml 1560 2160
46 Filgrastimum 12mu/0, 2 ml 240 720
47 Topotecamum 4 mg 288 720
48 Mesnum 400 mg 1200 2160
49 Bortezomibum 3, 5 mg 144 576
50 Vinorelbinum 10 mg/ml 240 720
51 Goserelinum 3, 6 mg 480 960
52 Goserelinum 10, 8 mg 480 960
53 Acidum Zolendronicum 4 mg 1200 1920
54 Pemetrexedum 500 mg 192 360
55 Dacarbazinum 500 mg 720 1200
56 Methotrexatum 50 mg/ml-0, 40 ml 480 960
57 Interferonum Alfa 2A 3 m.u.i./0, 5 ml 2808 4320
58 Cetuximabum 5 mg/ml 720 1440
59 Temsirolimusum 25 mg/ml 96 480
60 Methotrexatum 10 mg/ml-2 ml 480 960
61 Doxorubicinum Lipozomala 50 mg 48 192
62 Fluorouracilum 500 mg 6000 10800
63 Fluorouracilum 250 mg 2400 4800
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul acordului-cadru il constituie achizitia de medicamente-Antineoplazice destinate derularii corespunzatoare activitatii in cadrul programului.
Nr.Crt. Denumire medicament Cantitate minima Cantitate maxima
1 Cytarabinum 20 mg/ml-5 ml 528 960
2 Cytarabinum 50 mg/ml-20 ml 168 336
3 Asparaginazum 10000 u.i. 24 96
4 Bevacizumabum 25 mg/ml-4 ml 504 1056
5 Bevacizumabum 25 mg/ml-16 ml 792 1200
6 Bleomycinum Sulfas 15 mg 600 840
7 Acidum Ibandronicum 6 mg/6 ml 240 480
8 Calcii Folinas 10 mg/ml-10 ml 720 2160
9 Calcii Folinas 3 mg/ml-10 ml 3600 7200
10 Irinotecanum 20 mg/ml-5 ml, 100 mg 720 1560
11 Irinotecanum 20 mg/ml-15 ml, 300 mg 240 480
12 Carboplatinum 10 mg/ml-15 ml, 150 mg 720 1920
13 Carboplatinum 10 ml/ml-45 ml, 450 mg 480 1440
14 Cisplatinum 0, 5 mg/ml-100 ml, 50 mg 4800 8400
15 Cisplatinum 0, 5 mg/ml-20 ml, 10 mg 2400 4320
16 Triptorelinum 11, 25 mg 408 672
17 Triptorelinum 3, 75 mg 168 360
18 Docetaxelum 10 mg/ml-2 ml 768 1248
19 Docetaxelum 10 mg/ml-8 ml 480 720
20 Docetaxelum 10 mg/ml-16 ml 480 960
21 Doxorubicin 2 mg/ml-25 ml, 50 mg 96 240
22 Doxorubicin 2 mg/ml-5 ml, 10 mg 96 240
23 Leuprorelinum 22, 5 mg 240 720
24 Oxaliplatinum 5 mg/ml-10 ml, 50 mg 1560 2040
25 Oxaliplatinum 5 mg/ml, 150 mg 720 1152
26 Cyclophosphamidum 200 mg 16800 21600
27 Epirubicinum 2 mg/ml-25 ml, 50 mg 1920 3600
28 Epirubicinum 2 mg/ml-50 ml 1320 2160
29 Epirubicinum 2 mg/ml-5 ml, 10 mg 1680 2880
30 Etoposidum 20 mg/ml-5 ml, 100 mg 1920 2880
31 Fulvestrant 250 mg/5 ml 192 288
32 Fludarabinum 25 mg.ml-5 ml 120 360
33 Fluorouracilum 50 mg/ml-20 ml, 1000 mg 7200 12000
34 Gemcitabinum 200 mg 3120 5520
35 Gemcitabinum 1 g 2400 6000
36 Trastuzumabum 150 mg 2184 3600
37 Ifosfamidum 1 g 480 960
38 Interferonum Alfa 2B 18 m.u.i. 3600 5280
39 Cladribinum 2 mg/ml-5 ml 96 192
40 Rituximabum 10 mg/ml-10 ml 552 840
41 Rituximabum 10 mg/ml-50 ml 360 600
42 Paclitaxelum 30 mg 4080 4800
43 Paclitaxelum 150 mg 1680 2160
44 Vincristinum 1 mg 1200 1920
45 Filgrastimum 30 mu/0, 5 ml 1560 2160
46 Filgrastimum 12mu/0, 2 ml 240 720
47 Topotecamum 4 mg 288 720
48 Mesnum 400 mg 1200 2160
49 Bortezomibum 3, 5 mg 144 576
50 Vinorelbinum 10 mg/ml 240 720
51 Goserelinum 3, 6 mg 480 960
52 Goserelinum 10, 8 mg 480 960
53 Acidum Zolendronicum 4 mg 1200 1920
54 Pemetrexedum 500 mg 192 360
55 Dacarbazinum 500 mg 720 1200
56 Methotrexatum 50 mg/ml-0, 40 ml 480 960
57 Interferonum Alfa 2A 3 m.u.i./0, 5 ml 2808 4320
58 Cetuximabum 5 mg/ml 720 1440
59 Temsirolimusum 25 mg/ml 96 480
60 Methotrexatum 10 mg/ml-2 ml 480 960
61 Doxorubicinum Lipozomala 50 mg 48 192
62 Fluorouracilum 500 mg 6000 10800
63 Fluorouracilum 250 mg 2400 4800
Se vor incheia 2 (doua) contracte subsecvente cu o durata de 12 luni fiecare.Valoarea estimata a contractului subsecvent este cuprinsa intre 14663827.92 Lei si 26220359.88 Lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 29, 327, 655.84 si 52, 440, 719.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru a beneficia cu reducerea cu 50% din garantia de participare se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic se incadreaza in categoria IMM . Cuantumul grantiei de participare este de LOT.1-187.2 ; LOT.2-513 ; LOT.3-561.15 ; LOT.4-28143.24 ; LOT.5-125917.92 ; LOT.6-1016.9 ; LOT.7-8653.15 ; LOT.8-1273.10 ; LOT.9-1948.32 ; LOT.10-19952.4 ; LOT.11-12919.2 ; LOT.12-1920 ; LOT.13-3831.55 ; LOT.14-5303.76 ; LOT.15-792.28 ; LOT.16-14138.61 ;LOT.17-2658.24 ; LOT.18-6538.27 ; LOT.19-13311.21 ; LOT.20-29618.88 ; LOT.21-528.81 ; LOT.22-135.45 ; LOT.23-14692.03; LOT.24-13148.2; LOT.25-37072.28; LOT.26-5080.32 ; LOT.27-14290.56 ; LOT.28-19482.76 ; LOT.29-2303.42; LOT.30-1840.89; LOT.31-8938.88 ; LOT.32-2448.93; LOT.33-3393.60; LOT.34-4586.01LEI ;LOT.35-22292.40 LEI; LOT.36-188765.28 LEI; LOT.37-1779.07 LEI; LOT.38-43850.40 LEI; LOT.39-5513.47 LEI; LOT.40-18660.93 LEI; LOT.41-66108.36 LEI; LOT.42-11035.20 LEI; LOT.43-19375.20; LOT.44-793.34 LEI; LOT.45-11536.56; LOT.46-1205.13 ; LOT.47-9347.04 ; LOT.48-129.16 ; LOT.49-52844.19 ; LOT.50-1038.96; LOT.51-7017.21 ; LOT.52-19982.40 ; LOT.53-42180.48; LOT.54-36324.50 ; LOT.55-1637.76 ; LOT.56-1663.29 ; LOT.57-5974.56 ; LOT.58-25090.27; LOT.59-35876.83 ; LOT.60-1926.52 ; LOT.61-7857.75 ; LOT.62-1531.44 ; LOT.63-336.00 .Garantia de participare se va constitui conform art.86 alin (1) din HG 925/2006. Contul pentru constituirea garantiei de participare: RO64TREZ2315006XXX016691; Dovada garantiei de participare se introduce in plin separat, marcat corespunzator , prezentata cel tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Conform art. 2781 in masura in care CNSC va respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului sumele ce se regasesc in cadrul Anexei B. Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si este in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului sau 2, 5 % pentru IMM; Garantia de buna executie se va constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara , o polita emisa de o societate de asigurari sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz , ofertantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in adminstrea acestuia , cont disponibil distinct la dispozitia Autoritatii contractante conform HG 1045/2011 ; Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil deschis la Trezoreria statului nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadarea in dispozitiile art 180 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare;Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare .In situatia in care ofertantul este IMM, acesta va prezenta documente in acest sens (daca este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor privind criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie ? avand in vedere prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 ? privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ? modificata si actualizata.Declaratie pe propria raspundere privind neincadarea in dispozitiile art 181 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare ; Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare .Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatiile exigibile neplatite in luna anterioara celei in care se depun ofertele .Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularului tip emis de organismele competente ;Documentul solicitat se va prezenta in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatiile exigibile neplatite in luna anterioara celei in care se depun ofertele; Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularului tip emis de organismele competente . Documentul solicitat se va prezenta in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul.Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare .Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii prezente sunt : Manager - Dr. Danut Capatina. Director financiar-contabil - Ec. Androne Violeta, Sef Serviciu Achizitii - Ec. Stanculescu Corneliu si Director Medical ?S.L.Dr.Grasa Catalin, Consilier Juridic Chivu Dafina;Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare . Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentul solicitat se vor prezenta : in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea in original/copie legalizata a acestui document pentru conformitate, in cazul in care acesta a fost prezentat initial in forma copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.12.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2012 11:00
Locul: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA, SALA DE CONSILIU DE LANGA REGISTRATURA SPITALULUI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice operator economic ce a depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc care ofera preturi identice , autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act considerat nelegal.Solutionarea contestatiei poate fi atacata in termen de 10 zile de la comunicare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta , Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Tomis nr 145, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Tel. +40 241503427
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2012 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer