Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie medicamente HIV SIDA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
297.118 RON

Castigatorul Licitatiei: A.D.M. FARM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147780/11.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142660
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI
Adresa postala: Str. Cuza Voda nr. 50-52, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620034, Romania, Punct(e) de contact: Secheli Anca Luminita, Tel. +40 237625000/27/0, Email: [email protected], Fax: +40 237625191, Adresa internet (URL): www.spitalvn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie medicamente HIV SIDA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ?SF. PANTELIMON? FOCSANI, str. Cuza-Voda nr. 50-52, cod 620034, loc. Focsani, jud. Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie medicamente HIV SIDA, conform caietului de sarcini.In temeiul art 6 alin 3 din HG 925/2006 achizitorul intentioneaza sa suplimenteze cu maxim 50% cantitatea de produse achizitionata , incepand cu 01.01.2014, pentru primele 4 luni ale anului 2014, prin intermediul unor Acte Aditionale convenite cu furnizorul, in functie de necesitati si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Precizam ca valoarea estimata cumulata a achizitiei(asadar + cele 4 luni din anul 2014) este de 516458, 85 lei, fara Tva, din care 345667, 50 lei, fara TVA reprezinta valoarea achizitiei pt anul 2013 si 170791, 35 lei, fara TVA, valoarea eventualelor acte aditionale pe anul 2014, astfel cum rezulta si din nota de estimare atasata. Important: Operatorii economici isi vor intocmi propunerea financiara in raport cu valoarea estimata pana la sfarsitul anului 2013, respectiv 345667, 50 lei, fara Tva, nu raportat la valoarea estimata cumulata.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
33651100-9-Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
33651200-0-Antimicotice pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
297, 117.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 274 Denumirea: Achizitie medicamente HIV SIDA
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.D.M. FARM S.R.L.
Adresa postala: Str Rascoalei nr 17 oras Pantelimon jud Ilfov, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 022134, Romania, Tel. +40 0213166100, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213166134
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2919.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2776.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: 275 Denumirea: Achizitie mesicamente HIV SIDA
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPHARM HOLDING S.A.
Adresa postala: Str.Ionescu Crum, nr. 1. et. 1, turnul 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel. +40 268307508, Email: [email protected], Fax: +40 268307513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23883.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4103.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17, 26
Contract nr: 276 Denumirea: Achizitie medicamente HIV SIDA
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2913.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 844.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 277 Denumirea: Achizitie medicamente HIV SIDA
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7735.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7468.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 278 Denumirea: Achizitie medicamente HIV SIDA
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala: STR CIOBANULUI NR 133, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 040254, Romania, Tel. +40 213017464, Email: [email protected], Fax: +40 213017474
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 233129.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 213080.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 25
Contract nr: 279 Denumirea: Achizitie medicamente HIV SIDA
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 69590.22 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63870.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24
Contract nr: 280 Denumirea: Achizitie medicamente HIV SIDA
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romastru Trading S.R.L.
Adresa postala: Str. Biharia nr. 67-77 Corp Cladire 124A-147B bloc Corp D-E, et. 2 ap. Obiectiv 4A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 212332760, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212332761, Adresa internet (URL): www.romastru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5496.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4974.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalului VRANCEA- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Independentei nr.19-21, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620056, Romania, Tel. +40 237216000, Email: [email protected], Fax: +40 237612665
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. PANTELIMON FOCSANI, Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Cuza-Voda nr. 50-52, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620034, Romania, Tel. +40 237625000/27/0, Email: [email protected], Fax: +40 237625191
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer