Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGICE


Anunt de intentie numarul 26698/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic "Prof.Dr.Th.Burghele"
Adresa postala: sos. Panduri, nr.20, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050659, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL CAPITANU, Tel. +40 24106910, Email: [email protected], Fax: +40 24111055, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGICE
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Farmacia Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele", Sos.Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 5, 342, 895.64RON
conform caietului de sarcini ce va fi intocmit
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.05.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Licitatia se va derula dupa aprobarea bugetului pe anul 2014
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire: licitatie deschisa;criteriul: pretul cel mai mic;cerintele de calificare: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si art.181 din OUG 34/2006;Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea; Certificat de participare cu oferta independenta confrm Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;Declaratie pe propria raspunderea in temeiul art. 69^1, persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. Certificat de atestare fiscala. Certificat de taxe si impozite locale. Certificat constator eliberat de ONRC sa fie valabil la data depunerii ofertelor din care sa rezulte-coduri CAEN, adresa actuala, obiectul de activitate al societatii, numele asociatilor-copie semnata si stampilata conform cu originalul. informatii generale privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Certificat privind indeplinirea cerintelor standardului ISO9001:2008 sau echivalent.Autorizatie eliberata de MS privind desfasurarea activitatii in domeniul distributie/productiei de medicamente.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer