Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
795.075 RON

Castigatorul Licitatiei: ACTAVIS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 125452/03.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123104
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN TG-JIU
Adresa postala: str.Progresului, nr.18, jud.Gorj, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210218, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN BRINCUS, Tel. +4 0253237804, Email: [email protected], Fax: +4 0253237804, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU, STR.PROGRESULUI, NR.18, JUD.GORJ
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
RITUXIMABUM, PEMETREXEDUM, BEVACIZUMABUM, TRASTUZUMABUM, FILGRASTINUM, GORSERELINUM, LEUPRORELINUM, CALCII FOLINAS, DOCETAXELUM, INTERFERONUM, EPIRUBICINUM, FLUOROURACILUM, FLUDARABINUM, GEMCITABINUM, IRINOTECANUM, ACIDUM ZOLENDRONICUM
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
795, 074.59RON TVA inclus(9%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S131-217528din12.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 198 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]vis.com, Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128748.18 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 14, 20, 22, 26, 29, 32, 34, 48, 49, 52
Contract nr: 199 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 178749.50 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 4, 23, 30, 36, 46, 47
Contract nr: 201 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. Dambovitei, nr. 10H, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060845, Romania, Tel. 021/407.77.11, Email: [email protected], Fax: 021/407.77.12, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 84558.45 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 10, 12, 13, 24, 25, 27, 33, 45
Contract nr: 200 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala: Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email: [email protected], Fax: 021.308.25.36, Adresa internet (URL): http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195667.90 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6, 11, 17
Contract nr: 202 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala: STR CIOBANULUI NR 133, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 040254, Romania, Tel. +40 213017464, Email: [email protected], Fax: +40 213017474
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154218.19 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Contract nr: 203 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FIDELIO FARM S.R.L.
Adresa postala: Calea Cisnadie , nr.56, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550031, Romania, Tel. 0269/228476, Email: [email protected], Fax: 0269/220116
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14544.96 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15, 16
Contract nr: 204 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romastru Trading S.R.L.
Adresa postala: Str. Biharia nr. 67-77 Corp Cladire 124A-147B bloc Corp D-E, et. 2 ap. Obiectiv 4A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 021.233.27.60, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 021.233.27.61, Adresa internet (URL): www.romastru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2421.21 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18, 19, 35, 51, 53
Contract nr: 205 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: STR. FANARULUI NR.2A, Localitatea: Brasov, Cod postal: RO - 500464, Romania, Tel. 0268406260, Email: [email protected], Fax: 0268406263, Adresa internet (URL): www.fresenius-kabi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14824.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21, 31
Contract nr: 206 Denumirea: MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2011
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPHARM HOLDING S.A.
Adresa postala: Str.Ionescu Crum, nr. 1. et. 1, turnul 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel. 0268/307508, Email: [email protected], Fax: 0268/307513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21342.20 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 9.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
44
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR.4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4 0213104641, Email: [email protected], Fax: +4 0213104642, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU
Adresa postala: STR.PROGRESULUI, NR.18, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210218, Romania, Tel. +4 0253210151, Email: [email protected], Fax: +4 0253237804
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2012 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer