Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie mese medicale


Anunt de participare numarul 83800/06.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA
Adresa postala: STR. ION CREANGA, NR. 18, Localitatea: Medgidia, Cod postal: 905600, Romania, Punct(e) de contact: MONICA TEODORESCU, Tel.0241810690, Email: [email protected], Fax: 0241810931, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie mese medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal Medgidiastr. Ion Creanga nr. 18
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de mese medicale : - Masa pentru ginecologie - 5 buc ;
- Masa de operatie radio-transparenta pentru chirurgie generala - 1 buc ;
- Masa de operatie raodi-transparenta pentru ortopedie - traumatologie- 1 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192200-4 - Mese medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Masa pentru ginecologie - 5 buc ;
- Masa de operatie radio-transparenta pentru chirurgie generala - 1 buc ;
- Masa de operatie raodi-transparenta pentru ortopedie - traumatologie - 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 588, 235RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea isi rezerva dreptul de a aplica art. 6 alin. 3 - HG925/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare = 5882, 35 leigarantia de buna executie - 5 % din pretul contractului de achizitie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie de eligibilitate ;
- declaratie de neincadreare in prev, art 181 din OUG34/2006 ;
- cazier judiciar ;
- dovada inregistrarii .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii generale ;
- bilant contabil ;
-cifra de afaceri pe ultimii 3 ani - minim 1176470 lei .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista principalelor livrariin ultimii 3 ani ;
- Fisa de informatii privind experienta similara ;
- lista privind dotarile care trebuie sa functioneze la intreaga capacitate ;
- Informatii privind numarul mediu de personal ;
- Declaratie rivind persoana responsabila privind derularea contractului;
- Certificat de inregistrare al dispozitivelor medicale , emis de MSP - cf Directivei medicale 93/42/EEC ;
- Autorizatie de livrare de la producator ;
- Aviz de functionare emis de MSP + anexa inregistrare a reprezentantului autorizat ;
- Declaratie angajament privind furnizarea de piese de schimb ;
- Declaratie angajament privind asigurarea de service ;
- ISO 9001:2001 al ofertantului ;
- ISO 9001:2001 al producatorului ;
- cataloage si file de catalog , prospecte , documentatie tehnica ;
- Certificate de calitate si garantie ( GMP , ISO 9000 , 9001sau similar ) , agremente ;
- Documente de acordare a marcii , certificat de marca CE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.09.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2009 10:00
Locul: Spitalul Municipal Medgidia str. Ion Creanga nr. 18 et. 1 sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900700, Romania, Tel.0241616003, Fax: 0241606003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic - Spitalul Municipal Medgidia
Adresa postala: str. Ion Creanga nr. 18, Localitatea: Medgidia, Cod postal: 905600, Romania, Tel.0241810690, Fax: 0241810931
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2009 07:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer