Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie morcovi, ceapa uscata si mere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
119.697 RON

Castigatorul Licitatiei: DOIMAN COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145042/21.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139367
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA CRAIOVA
Adresa postala: VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200463, Romania, Punct(e) de contact: IULIA MONICA VOINEA, Tel. +40 251430436, Email: [email protected], Fax: +40 251439547, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitie morcovi, ceapa uscata si mere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, str Vasile Alecsandri, nr89
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
acord-cadru: achiz a min 37368 kg morcovi, 19405 kg ceapa uscata, 21896 kg mere si max 42926 kg morcovi, 22596 kg ceapa uscata, 27205 kg merecontract-subsecvent: achiz a min 3009 kg morcovi, 1277 kg ceapa uscata, 1441 kg mere si max 3450 kg morcovi, 1487 kg ceapa uscata, 1791 kg mere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03221112-4 - Morcovi (Rev.2)
03221113-1-Ceapa (Rev.2)
03222321-9-Mere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
119, 697.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: N64363 Denumirea: ACHIZITIE MORCOVI
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 43355.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42926.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: N64362 Denumirea: ACHIZITIE CEAPA
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25307.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25081.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: N64361 Denumirea: ACHIZITIE MERE
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52505.65 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51689.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Toate docum depuse in SEAP vor fi scanate si vor fi semnate cu semnatura electronica.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor docum prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea docum prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Masura in care operatorul economic se foloseste de prevederile HG 925/2006 modif si actualiz, art. 11, alin. 4 pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare, autorit contract va solicita operatorului ce a uzat de acest drept prezentarea document de calificare mentionate indocumentatie intr-un termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii solicitarii.Modalitatea de departajare a ofertelor: -ofertele aflate la egalitate pe primul loc: daca doua sau mai multe oferte au preturile ofertate egale, atunci autoritatea contractanta va solicita clarificari de pret prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.-ofertele aflate la egalitate pe locurile 2-5: acestea vor fi departajate prin solicitarea de clarificari de pret prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de noi preturi pentru ofertantii aflati pe aceste locuri. Preturile imbunatatite nu vor putea fi mai mici decat cele ofertate de operatorii economici clasati pe locurile anterioare(de mai sus).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Penitenciarului Craiova
Adresa postala: str Vasile Alecsandri, nr 89, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200463, Romania, Tel. +40 251561777, Email: [email protected], Fax: +40 251561777
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer