Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie motorina lichida - DRDP Brasov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.438.140 RON

Castigatorul Licitatiei: OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146177/14.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142753
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov B-dul. Mihail Kogalniceanu, nr. 13, bl. C2, et. VI, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Organizare si Derulare Achizitii, Tel. +40 0268/547688, In atentia: Ing. Diana Toromboli, Email: [email protected], Fax: +40 0268/547695, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie motorina lichida - DRDP Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SDN Brasov
SDN Sibiu
SDN Tg. Mures
SDN M. Ciuc
SDN Sf. Gheorghe
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie motorina lichida pentru utilajele proprii ale DRDP Brasov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 438, 140RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S171-295839din04.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 219 Denumirea: Achizitie motorina lichida DRDP Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Adresa postala: STR.AV.CAPITAN ALEXANDRU SERBANESCU, NR.85, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011062, Romania, Tel. +40 800080077, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212063120
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1610400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1438140.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Pt dem indepl crit de calif, of are dreptul de a prezenta initial, in conform cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006, Declaratie pe proprie raspundere semnata de repr sau legal ? Formularul E + Anexa.ATENTIE! *In anexa se va mentiona succint dar precis modul concret de indepl a respect cerinte - incl, daca au fost solicitate, diverse val, cant sau altele asemenea.**In cazul in care of uzeaza de Decl pe proprie rasp prin care sa confirme indepl cerint de calif, acesta are obligatia de a prezenta/completa certif/docum edif care probeaza/confirma indepl cerintelor de calif atunci cand primeste din partea Aut Contr o solicit in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.AC are dreptul de a exclude un ofertant din procedura doar in situatia in care a fost pronuntat falimentul de catre o instanta judecatoreasca.Modul de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe locul I: Nota: In cazul in care 2 sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA - DRDP Brasov - Departamentul Juridic
Adresa postala: Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500090, Romania, Tel. +40 268547688, Email: [email protected], Fax: +40 268547695, Adresa internet (URL): www.drdpbv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer