Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Oxigen tehnic si Acetilena


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
439.272 RON

Castigatorul Licitatiei: LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140154/19.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133931
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii pentru Retea Gaz, Tel. +40 365403691, In atentia: Gurghian Ana-Maria, Email: [email protected], Fax: +40 365403869, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Oxigen tehnic si Acetilena
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 21 Centre de retea: Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Turda, Bistrita, Zalau, Timisoara, Deva, Resita, Arad, Iasi, Bacau, Onesti, P.Neamt, Suceava, Tg.Mures, Al.Iulia, Sibiu, Medias, Ludus, Miercurea Ciuc.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Oxigen tehnic si Acetilena
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111900-4 - Oxigen (Rev.2)
24321115-9-Acetilena (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
439, 272RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
100117/05.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600005514 Denumirea: Oxigen tehnic si acetilena
V.1) Data atribuirii contractului 23.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Avram Imbroane nr.9, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300136, Romania, Tel. 0256 300737, Email: [email protected], Fax: 0256 225 607
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 668324.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 439272.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile. Daca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis.La factorul de evaluare - pretul cel mai scazut - avand in vedere fatul ca pe langa incarcarea buteliilor se vor si inchiria aceste butelii, precizam urmatoarele: Factor de evaluare: 1. Valoarea ofertei pt. oxigen tehnic si pt. acetilena: 90 puncte2. Valoarea ofertei chirie butelie/zi: 10 puncte.TOTAL: 100 puncte.NOTA: Chiria se refera atat la buteliile de oxigen, cat si la buteliile de acetilena.Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul :1. Punctajul pentru factorul de evaluare ?Valoarea ofertei? se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se acorda astfel: Pn = ( pret minim / pret n)xpunctaj maxim alocat.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Bolyai nr. 1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540064, Romania, Tel. +40 265262620, Email: [email protected], Fax: +40 265262620, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic din cadrul E.on Gaz Distributie SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21 , B 63., Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2013 08:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer