Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese auto (Caroserii de vehicole, Motoare si piese pentru motoare, Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
607.868 RON

Castigatorul Licitatiei: CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96942/30.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88233
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT PULIC LOCAL S.A. SUCEAVA
Adresa postala:  SUCEAVA, Str. Traian Vuia nr. 5A, cod postal 720021, jud. suceava, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720021, Romania, Punct(e) de contact:  DARIE ROMANIUC, Tel. 0744535345, Email:  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie piese auto (Caroserii de vehicole, Motoare si piese pentru motoare, Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: franco beneficiar
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de piese auto (Caroserii de vehicole, Motoare si piese pentru motoare, Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare)necesare intretinerii parcului auto din dotarea T.P.L. S.A. Suceava
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34000000-7 - Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport (Rev.2)
34210000-2-Caroserii de vehicule (Rev.2)
34310000-3-Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)
34320000-6-Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
607, 867.91RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S63-094501din31.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1149/1 Denumirea: LOT 1-BARA PROTECTIE
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10900.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1148/2 Denumirea: LOT 2-COLT BARA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14575.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1148/3 Denumirea: LOT 3-PANOU
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7700.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 1146/4 Denumirea: LOT 4-OCHELAR FAR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala:  STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410150, Romania, Tel. 0259479254, Email:  [email protected], Fax:  0259444717, Adresa internet (URL):  http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10850.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 1146/5 Denumirea: LOT 5-OGLINDA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala:  STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410150, Romania, Tel. 0259479254, Email:  [email protected], Fax:  0259444717, Adresa internet (URL):  http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14350.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 1150/6 Denumirea: LOT 6-CURELE
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DENIS TECHNOLOGY S.R.L
Adresa postala:  Str Slt Teodor Neagoe, bl 8, apt 47, sect 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  012731, Romania, Tel. 021 668 69 48, Email:  [email protected], Fax:  021 668 79 70, Adresa internet (URL):  www.denistechnology.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2988.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 1144/7 Denumirea: LOT 7-FILTRU
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29535.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 1144/8 Denumirea: LOT 8-GARNITURA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1590.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 1150/9 Denumirea: LOT 9-ALTERNATOR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DENIS TECHNOLOGY S.R.L
Adresa postala:  Str Slt Teodor Neagoe, bl 8, apt 47, sect 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  012731, Romania, Tel. 021 668 69 48, Email:  [email protected], Fax:  021 668 79 70, Adresa internet (URL):  www.denistechnology.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6240.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 1144/10 Denumirea: LOT 10-ELECTROMOTOR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2677.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 1145/11 Denumirea: LOT 11-TERMOSTAT
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 380.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 1149/12 Denumirea: LOT 12-POTENTIOMETRU
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAR ET BUS MAINTENANCE
Adresa postala:  16-18 rue Jacques Offenbach Ftanta, Localitatea:  NA, Cod postal:  72000, Romania, Tel. 00491716561372;0033243247692, Email:  [email protected], Fax:  004926809889861;0033243283121, Adresa internet (URL):  www.cbmfrance.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2346.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 1145/13 Denumirea: LOT 13-SENZOR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3290.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 1144/14 Denumirea: LOT 14-POMPA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13528.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 1146/15 Denumirea: LOT 15-COMPRESOR AER
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala:  STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410150, Romania, Tel. 0259479254, Email:  [email protected], Fax:  0259444717, Adresa internet (URL):  http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18320.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 1144/16 Denumirea: LOT 16-USCATOR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6123.29 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 1148/17 Denumirea: LOT 17-ROLA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17120.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 1149/18 Denumirea: LOT 18-SEPARATOR ULEI
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAR ET BUS MAINTENANCE
Adresa postala:  16-18 rue Jacques Offenbach Ftanta, Localitatea:  NA, Cod postal:  72000, Romania, Tel. 00491716561372;0033243247692, Email:  [email protected], Fax:  004926809889861;0033243283121, Adresa internet (URL):  www.cbmfrance.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4460.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
Contract nr: 1145/19 Denumirea: LOT 19-CAMERA FRANARE
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15220.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: 1149/20 Denumirea: LOT 20-ETRIER FRANA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAR ET BUS MAINTENANCE
Adresa postala:  16-18 rue Jacques Offenbach Ftanta, Localitatea:  NA, Cod postal:  72000, Romania, Tel. 00491716561372;0033243247692, Email:  [email protected], Fax:  004926809889861;0033243283121, Adresa internet (URL):  www.cbmfrance.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51802.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 1148/21 Denumirea: LOT 21-SENZOR FRANA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9300.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21
Contract nr: 1148/22 Denumirea: LOT 22-SUPAPA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
22
Contract nr: 1148/23 Denumirea: LOT 23-ROBINET FRANA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14290.77 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
23
Contract nr: 1144/24 Denumirea: LOT 24-ELECTROVALVA FRANA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3618.87 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
24
Contract nr: 1148/25 Denumirea: LOT 25-DISC FRANA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5753.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
25
Contract nr: 1145/26 Denumirea: LOT 26-PLACUTE FRANA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42240.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
26
Contract nr: 1148/27 Denumirea: LOT 27-PIESE PT. ROTI
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34999.49 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
27
Contract nr: 1144/28 Denumirea: LOT 28-CRUCE CARDANICA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2712.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
28
Contract nr: 1144/29 Denumirea: LOT 29-AMORTIZOR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11659.06 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
29
Contract nr: 1149/30 Denumirea: LOT 30-INDICATOR NIVEL
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAR ET BUS MAINTENANCE
Adresa postala:  16-18 rue Jacques Offenbach Ftanta, Localitatea:  NA, Cod postal:  72000, Romania, Tel. 00491716561372;0033243247692, Email:  [email protected], Fax:  004926809889861;0033243283121, Adresa internet (URL):  www.cbmfrance.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14100.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30
Contract nr: 1146/31 Denumirea: LOT 31-BUCSA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala:  STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410150, Romania, Tel. 0259479254, Email:  [email protected], Fax:  0259444717, Adresa internet (URL):  http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4780.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
31
Contract nr: 1146/32 Denumirea: LOT 32-ELECTROVALVA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala:  STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410150, Romania, Tel. 0259479254, Email:  [email protected], Fax:  0259444717, Adresa internet (URL):  http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39200.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
32
Contract nr: 1148/33 Denumirea: LOT 33-COLOANA DIRECTIE
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8543.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
33
Contract nr: 1146/34 Denumirea: LOT 34-PLACA DE COMANDA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala:  STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410150, Romania, Tel. 0259479254, Email:  [email protected], Fax:  0259444717, Adresa internet (URL):  http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
34
Contract nr: 1144/35 Denumirea: LOT 35-FURTUN
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16722.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
35
Contract nr: 1146/36 Denumirea: LOT 36-TUB
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala:  STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410150, Romania, Tel. 0259479254, Email:  [email protected], Fax:  0259444717, Adresa internet (URL):  http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20770.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
36
Contract nr: 1145/37 Denumirea: LOT 37-RACORD FLEXIBIL
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2390.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
37
Contract nr: 1145/38 Denumirea: LOT 38-LAMPA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3260.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
38
Contract nr: 1145/39 Denumirea: LOT 39-FAR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1152.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
39
Contract nr: 1145/40 Denumirea: LOT 40-BEC
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fetcom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Unirii nr. 46, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720165, Romania, Tel. +40230517034, Email:  [email protected], Fax:  +40230517034, Adresa internet (URL):  www.fetcom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3700.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
40
Contract nr: 1144/41 Denumirea: LOT 41-LAMELA STERGATOR
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REPDRUM S.R.L.
Adresa postala:  STR.GHE. DOJANr.49/A, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410169, Romania, Tel. 0744348670, Email:  [email protected], Fax:  0259413568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 594.03 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
41
Contract nr: 1148/42 Denumirea: LOT 42-ELECTROVALVA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49000.50 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42
Contract nr: 1149/43 Denumirea: LOT 43-AEROTERMA
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAR ET BUS MAINTENANCE
Adresa postala:  16-18 rue Jacques Offenbach Ftanta, Localitatea:  NA, Cod postal:  72000, Romania, Tel. 00491716561372;0033243247692, Email:  [email protected], Fax:  004926809889861;0033243283121, Adresa internet (URL):  www.cbmfrance.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14045.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
43
Contract nr: 1149/44 Denumirea: LOT 44-POTRNTIOMETRU
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAR ET BUS MAINTENANCE
Adresa postala:  16-18 rue Jacques Offenbach Ftanta, Localitatea:  NA, Cod postal:  72000, Romania, Tel. 00491716561372;0033243247692, Email:  [email protected], Fax:  004926809889861;0033243283121, Adresa internet (URL):  www.cbmfrance.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3540.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
44
Contract nr: 1148/45 Denumirea: LOT 45-PERNA AER
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEFIN ( ROMANIA ) S.R.L.
Adresa postala:  Sat. Chiajna, Str. Italia nr.1-7, Localitatea:  Chiajna, Cod postal:  077040, Romania, Tel. 0212026000, Email:  [email protected], Fax:  0212026019, Adresa internet (URL):  www.cefinromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
45
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava-Tribunalul Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, loc. Suceava, cod postal 720062, Romania, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Email:  [email protected], Fax:  0230215383
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava,
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare nr. 62, loc. Suceava, cod postal 720062, Romania, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Email:  [email protected], Fax:  0230215383
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice din cadrul T.P.L. S.A. Suceava
Adresa postala:  Str. Traian Vuia nr. 5A, loc. Suceava, cod postal 720021, Romania, tel 0330401404. [email protected], Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720021, Romania, Tel. 0330401404, Email:  [email protected], Fax:  0330401404
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2010 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer