Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese de vehicule militare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
316.705 RON

Castigatorul Licitatiei: ADETRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 76086/05.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 65997
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M 01375
Adresa postala: Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 257, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100507, Romania, Punct(e) de contact: Tatiana IOSIF, Tel.0244582942, int. 115, Email: [email protected], Fax: 0244582944, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie piese devehicule militare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatea Militara 01375 Ploiesti, jud. Prahova, Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 257
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia unor piese pentru vehicule militare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35420000-4 - Piese de vehicule militare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
316, 704.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S80-115224din25.04.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 9383 Denumirea: FURNIZARE PIESE VEHICULE MILITARE
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADETRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Dragos Voda, nr. 176, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel.0262-314308, Email: [email protected], Fax: 0262-316950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2195.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 11, 13
Contract nr: A 9379 Denumirea: FURNIZARE PIESE VEHICULE MILITARE
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANEX AUTO IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. THEODOR SPERANTIA NR. 106, BL. S24, SC.3, ET.2, AP. 72, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030941, Romania, Tel.021/327.27.79, Email: [email protected], Fax: 021/327.27.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108643.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 47, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 99, 101, 103, 104, 106, 120, 121, 124, 125, 126
Contract nr: A 9382 Denumirea: FURNIZARE PIESE VEHICULE MILITARE
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COPROT S.R.L.
Adresa postala: STR. Carpati, nr. 7, Bl.PB19, Ap1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410150, Romania, Tel.0259479254, Email: [email protected], Fax: 0259444717, Adresa internet (URL): http: //coprot.rdsor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 267.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
43, 75, 95
Contract nr: A 9381 Denumirea: FURNIZARE PIESE VEHICULE MILITARE
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BEDA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. A.I. Cuza nr 54, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130022, Romania, Tel.0245/214792, Email: [email protected], Fax: 0245/214792
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16971.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16, 19, 24, 30, 38, 46, 48, 64, 65, 74, 81, 91, 96, 97, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 127
Contract nr: A 9380 Denumirea: FURNIZARE PIESE VEHICULE MILITARE
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.FILIALA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
Adresa postala: Str. Teis, Nr. 16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0722260531;0245666730, Email: [email protected], Fax: 0245667384, Adresa internet (URL): www.uamoreni.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 188627.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
28, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 68, 69, 71, 72, 80, 84, 98, 102, 105, 114, 115, 118, 119
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 257, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100507, Romania, Tel.0244582942, int. 209, Fax: 0244582944
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2009 14:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer