Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie piese de schimb auto marca Dacia - Logan


Anunt de participare numarul 82823/24.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor- Directia Economico -Administrativa
Adresa postala: Str. Eforie nr. 3-5, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: Bichea Victoria, Tel.021-303.70.80/10646, Email: [email protected], Fax: 021-3156468, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie piese de schimb auto marca Dacia - Logan
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baza pentru Asigurarea Tehnica a Misiunilor din bd. Timisoara nr. 10B sector 6
Produsele se vor livra in functie de solicitarile autoritatii contractante .
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 129, 573.19RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Produsele se vor livra in functie de solicitarile autoritatii contractante .
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese de schimb auto marca Dacia - Logan conform Documentatiei de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34322200-2 - Frane cu disc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr.lot Cod CPV DenumireUMAcord cadruContracte subsecventeCant.
MIN Cant.
MAX Cant.
MIN Cant.
MAX
Lot 1 31130000-6 Alternator cu fray cod 8200438148 de 98 ah buc 0 5 0 2
Lot 2 31130000-6 Alternator fara fray cod 0200193100 de 110 ah buc 0 5 0 2
Lot 3 34325000-1 Amortizor fata buc 0 20 0 10
Lot 4 34325000-1 Amortizor spate buc 0 20 0 10
Lot 5 31110000-0 Ansamblu motoras stergator parbriz buc 2 8 1 4
Lot 6 44550000-0 Arc spate buc 0 20 0 10
Lot 7 42141100-0 Ax mers inapoi C.V. buc 0 6 0 3
Lot 8 34324100-5 Bascula fata dreapta buc 0 30 0 15
Lot 9 34324100-5 Bascula fata stanga buc 0 30 0 15
Lot 10 31531000-7 Bec aripa galben buc 100 200 50 100
Lot 11 31161000-2 Bendix electromotor buc 2 20 1 10
Lot 12 34324100-5 Bielata antiruliu buc 5 50 2 25
Lot 13 34324100-5 Bieleta antirasturnare buc 2 50 1 25
Lot 14 34324100-5 Bieleta directie(element) stg-dr. buc 10 50 5 25
Lot 15 31610000-5 Bloc lumini maneta stg. volan buc 0 20 0 10
Lot 16 31161000-2 Bobina inductie buc 0 50 0 25
Lot 17 34913500-5 Broasca usa fata dr buc 0 50 0 25
Lot 18 34913500-5 Broasca usa fata stg buc 0 50 0 25
Lot 19 34913500-5 Broasca usa spate dr buc 0 30 0 15
Lot 20 34913500-5 Broasca usa spate stg buc 0 30 0 15
Lot 21 19510000-4 Bucsa bara stabilizatoare buc 10 20 5 10
Lot 22 19510000-4 Bucsa punte spate buc 10 20 5 10
Lot 23 34312200-9 Bujii buc 0 80 0 40
Lot 24 19510000-4 Burduf protectie planetara C.V. stg. buc 10 20 5 10
Lot 25 19510000-4 Burduf protectie planetara roata buc 10 20 5 10
Lot 26 31610000-5 Buton avarii buc 10 40 5 20
Lot 27 44321000-6 Cablu acceleratie buc 2 50 1 25
Lot 28 44321000-6 Cablu ambreiaj buc 0 50 0 25
Lot 29 34320000-6 Canistra carbon buc 0 4 0 2
Lot 30 34320000-6 Cap planetara C.V. cu reper pe dreapta (ptr. planetara lunga) buc 0 40 0 2034320000-6 Cap planetara roata buc 20 80 10 40
Lot 32 19520000-7 Carcasa termostat buc 0 10 0 5
Lot 33 34327000-5 Caseta directie mecanica buc 1 15 0 8
Lot 34 34327000-5 Caseta directie cu servo buc 0 10 0 5
Lot 35 34325000-1 Catalizatorbuc 0 10 0 5
Lot 36 34322100-1 Cilindru frina buc 0 50 0 25
Lot 37 30237475-9 Cititor volanta buc 2 6 1 3
Lot 38 19520000-7 Clapeta deschidere usa fata dreapta buc 0 8 0 4
Lot 39 19520000-7 Clapeta deschidere usa fata stg buc 0 8 0 4
Lot 40 31610000-5 Claxon 6001546800 set 0 40 0 20
Lot 41 44163210-5 Colier esapament mare buc 0 100 0 50
Lot 42 44163210-5 Colier esapament mic buc 0 100 0 50
Lot 43 42123200-9 Compresor A.C.buc 0 5 0 2
Lot 44 31214000-9 Comutator elec. inchidere usa buc 0 8 0 4
Lot 45 31214000-9 Comutator elec. macara buc 0 10 0 5
Lot 46 44163210-5 Con etansare catalizator buc 0 20 0 10
Lot 47 31711400-7 ConductaA.C. compresor radiator buc 0 5 0 2
Lot 48 31610000-5 Contact cu cheibuc 0 10 0 5
Lot 49 31610000-5 Contact mers inapoibuc 0 20 0 10
Lot 50 31610000-5 Contact stop frana buc 0 20 0 10
Valoarea estimata fara TVA: 1, 129, 573.19RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de buna executie - 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-formular nr.12 A
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgentanr. 34/2006-formular nr.12 B
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instantacompetenta, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei, in original sau copie legalizata daca documentul prevede acest lucru.
Operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii contractului sa aiba sau sa-si deschida cont la trezoreria statului in conformitate cu O.M.F. 1235/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut in anexa 1 din Legea 346/14.07.2004 cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatiiprivind situatia economico-financiara-Informatiigenerale privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani se completeaza Formularul nr. 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza procedura de licitatie electronica, ca etapa finala, pentru fiecare lot in parte.Elementul de reofertare este pretul.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S16-022527 din 24.01.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.08.2009 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.08.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 26.10.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.08.2009 11:00
Locul: DIRECTIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA, Str. Eforie nr. 3 sector 5, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La deschiderea ofertelor vor putea fi prezenti reprezentanti autorizati ai operatorilor economici care doresc sa participe si care vor prezenta imputernicire in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
la anuntul de intentie nr. 14389/23.01.2009 a fost publicata erata nr. 14349/10.07.2009, cu privire la schimbarea denumirii in conformitate cu O.U.G. nr. 20/2009, privind organizarea si functionarea M.A.I. si pentru reorganizarea unor unitatii di subordinea M.A.I. si ale H.G.R. nr.266/2009, pentru modificarea H.G. 416/2007.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41., Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021.319.51.80., Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40., Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al D.E.A.
Adresa postala: Str. Eforie nr. 3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Tel.021.303.70.80./10472, Fax: 021.315.64.68.
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2009 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer