Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB REH TA2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
148.954 RON

Castigatorul Licitatiei: VOITH TURBO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141550/04.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134307
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str Unirii nr.147, Craiova Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Directia Comerciala, Tel. +40 351403300, In atentia: Serviciul Achizitii Lucrari -Melania Cruceru, Email: [email protected], Fax: +40 251418466, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB REH TA2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Uzina Craiova, str Bariera Valcii, nr.195, Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB REH TA2, in conformitate cu caietul de sarcini si anexele la caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43328100-9 - Echipament hidraulic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
148, 954RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24/EC Denumirea: Achizitie piesede schimb REH TA2
V.1) Data atribuirii contractului 25.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VOITH TURBO S.R.L.
Adresa postala: Blv. Dimitrie Pompeiu, nr. 8, Et 10, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020337, Romania, Tel. 031.22.36.202., Email: [email protected], Fax: 031.22.36.210
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 148955.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 148954.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala: Str Tudor Vladimirescu nr.34, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str Unirii nr.147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403300, Fax: +40 251418466
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer