Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Achizitie piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentu autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Cluj - SDN 1-7?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
578.880 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC RODNA TRANS SRL - SC TMS ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 148358/12.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144255
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 0213150126, Email: [email protected], Fax: +40 0213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Achizitie piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentu autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Cluj - SDN 1-7?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul prestatorului si la SDN din subordinea DRDP Cluj
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentu autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Cluj - SDN 1-7.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
50100000-6-Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
578, 880RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14/4001 Denumirea: Achizitie piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pt. autoutilaje si echipamentente
V.1) Data atribuirii contractului 03.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC RODNA TRANS SRL - SC TMS ROMANIA SRL
Adresa postala: Str. Barbu Lautaru nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Tel. 0264 450711, Fax: 0264 403419
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 580000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 578880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu punctaj egal clasate pe primul loc se va face astfel: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu punctaj egal, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare). Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare. In cazul in care exista oferte cu punctaj egal castigatorul va fi desemnat ofertantul care a prezentat la departajare pretul cel mai scazut.Daca la departajare doua sau mai multe ofertecontin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara arepretul cel mai scazut Sursa de finantare: Venituri proprii pentru activitatea de intretinere.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala: str. Decebal nr.128, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400205, Romania, Tel. +40 0264432415, Email: [email protected], Fax: +40 0264432415, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer